Poděkování

Děkujeme za vaše dary! V rámci epidemie nemoci COVID-19 způsobené šířením koronaviru SARS-CoV2 se i v naší nemocnici v posledních týdnech nedostávalo adekvátního množství ochranných pomůcek. Proto jsme počátkem března vyzvali širokou veřejnost o pomoc se získáváním těchto pomůcek, zejména jednorázových a … » číst více

Roušky a respirátory

Dobrý den, i naše nemocnice v tomto náročném období disponuje omezeným množstvím roušek a respirátorů pro zaměstnance a pacienty. Produkujeme nemalé množství textilních roušek vlastními prostředky, ale i tak je množství zatím nedostačující. Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc. … » číst více

Zákaz návštěv v Psychiatrické nemocnici Bohnice

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví ČR http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-navstevy-vsem-poskytovatelum-zdravotnich-slu_18682_1.html – platí v Psychiatrické nemocnici Bohnice.   ZÁKAZ NÁVŠTĚV PACIENTŮ   Související výjimky, které umožňují návštěvu na nezbytně nutnou dobu: návštěvy na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie jsou povoleny zákonným zástupcům nezletilých pacientů … » číst více

Omezení otevírací doby pokladny

V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru bude s platností od 24. 3. 2020 upravena pracovní doba v oddělení peněz pacientů a v pokladně PN Bohnice. Otevřeno bude každý den od 10.30 hodin do 13.00 hodin. Stále platí, že pacientům … » číst více

Zrušení přednášek pro veřejnost

Zrušení přednášek pro veřejnost Na základě opatření proti šíření koronaviru, kterým je zákaz akcí nad 100 lidí, se do odvolání ruší přednášky pro veřejnost, které organizuje Psychiatrická nemocnice Bohnice.   Děkujeme za pochopení, organizátoři.

Výstava fotografií

Výstava fotografií Vladimíra Stibora v Psychiatrické nemocnici Hohnice s názvem „Mezi svými“   Zahájení ve středu 4. března 2020 od 15:15 hodin.   Úvodní slovo: Františka Vrbenská Recitace: Zita Malaníková Host výstavy: Štěpán Stibor ml. Kolekce snímků bude vystavena 1 měsíc.