1. /
  2. Author: PNB

Doléčovací aktivity opět otevřeny

AT muži. Znovu otevíráme doléčovací aktivity na všech pavilonech v původních dnech a časech. Vstup do areálu je jen hlavní budovou Psychiatrické nemocnice Bohnice, všichni účastníci programu musí splnit epidemiologická opatření, která jsou podrobně rozvedena zde. Přijďte prosím s dostatečným předstihem, protože … » číst více

Podpora dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotnických služeb

Psychiatrická nemocnice Bohnice se od 1. dubna 2021 stala příjemcem programu „PODPORA DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI U POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“ Program podpory je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517) realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa … » číst více

Nabídka vzdělávání pro rok 2021

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii Kód: Ošetřovatelská péče v psychiatrii Popis: specializační vzdělávání MZ ČRPodmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry. Vzdělávací program zahrnuje základní … » číst více

Obovení Terénní odlehčovací služby

Od 1. 5. 2021 jsou opět v provozu Terénní odlehčovací služby PNB.Nové žádosti zasílejte na email: nebo na odd. 34/ZAP, Bc. Jitka Krůželová, DiS. Dočasně je pozastaveno přijímání žádostí na oddělení ZAP/34 – Zdravotně sociální lůžka.

FMT Bohnice

Pilotní provoz FMT je hrazen z projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217) realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Zřízení FMT vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče. Cílem týmů je prevence hospitalizací či jejich zkracování a … » číst více

Bohnissimo 2021

V případě příznivé aktuální epidemiologické situace se i v letošním roce uskuteční v areálu nemocnice tradiční příměstský sportovní tábor, který organizuje společnost Bohnissimo z.s. Na táboře by si děti měly vyzkoušet různé sportovní disciplíny, udělat si vlastní představu o tom, co je … » číst více

Zubní lékař pro PN Bohnice

V rámci doplňování našeho týmu hledáme vhodné uchazeče/uchazečky na obsazení pracovní pozice: Zubní lékař Náplň práce: Zajištění stomatologické péče pacientům / klientům Psychiatrické nemocnice Bohnice, ev. také zaměstnancům PNB podle domluvy. Práce v již vybavené ordinaci (standardní vybavení ordinace, dále endomotor, Bee … » číst více

Zákaz návštěv PN Bohnice včetně vnášení balíčků pro pacienty

Vzhledem k protiepidemickým opatřením v ČR platí od 4.3.2021 zákaz návštěv PN Bohnice včetně vnášení balíčků pro pacienty na oddělení. Distribuce balíčků pro pacienty zajišťuje CPP a odbor dopravy 2 x denně. Příbuzní a blízcí můžou balíčky předat na vrátnici v hlavní administrativní budově … » číst více

Vítězové XVI. ročníku soutěže Kouzelný klíč

Snažím se celý život dělat věci tak, aby mi dávaly nějaký smysl a aby byli pozitivním přínosem nejen pro mne. Milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče, Kouzelný klíč byl pro mne velikou výzvou.  Literární soutěž pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České … » číst více

Rozšiřujeme kolektiv v CDZ Brandýsko

Na pozici klinický psycholog hledáme nového kolegu do CDZ 9. Od května 2021 také rozšiřujeme kolektiv v CDZ Brandýsko o 0,5 úvazku psychiatra a klinického psychologa. Více informací o nabízených pozicích zde: