1. /
  2. Author: PNB
  3. /
  4. Page 3

Vzdělávací program pro sestry

IPVZ ve spolupráci s Psychiatrickou sekcí ČAS pořádá zážitkově vzdělávací program pro sestry, které chtějí získat dovednosti v oblasti psychoterapeutické péče. Základní psychoterapeutické dovednosti v práci sestry Cílem kurzu je připravit všeobecné/psychiatrické sestry k získání základních psychoterapeutických dovedností. Akreditace: Kurz je akreditován … » číst více

Darujte roušku naší nemocnici

Vzhledem k setrvávajícím hygienicko-epidemiologickým opatřením Psychiatrická nemocnice Bohnice opět poptává textilní roušky. Zásoby, které jsme od Vás získali darem během jara tohoto roku se nezadržitelně tenčí. Převážná většina z nich byla využívána našimi pacienty a zaměstnanci, některé jsme darovali jiným potřebným osobám … » číst více

Doléčovací programy pro veřejnost

Ve dnech 5.10.2020 – 18.10.2020 se na pavilonech 18, 31 a 35 nebudou konat pravidelné doléčovací programy pro veřejnost.

Aktuální hygienicko-epidemiologická opatření nemocnice

V současné době platí zákaz vstupu do areálu PN Bohnice veřejnosti a nepovolaným osobám (netýká se pacientů přicházejících na Centrální příjem pacientů, Centrum Krizové Intervence a objednané kontroly do ambulancí). Návštěvy pacientů (i vzájemně mezi odděleními) v budovách oddělení jsou zakázané s následujícími … » číst více

Terénní odlehčovací služby

Poslání Posláním terénní odlehčovací služby je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikovaní pracovníci terénní odlehčovací … » číst více

Kouzelný klíč 2020 – 2021

Vážení a milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče,čas neúprosně běží a ukrajuje dobu, která zbývá do termínu odevzdání soutěžních příspěvků 16. ročníku literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a slovenské republice Kouzelný klíč. Přejete-li si soutěže zúčastnit, prosím o … » číst více