# Den otevřených dveří PN Bohnice 2016

Zveme Vás na

Den otevřených dveří PN Bohnice

který se bude konat dne 10. 10. 2016, v rámci oslav
Světového dne duševního zdraví.
 

Program

13:00 „Komentovaná prohlídka Elektrokonvulzní terapie“
prim. MUDr. Věra Strunzová, prim. MUDr. Jan Hajíček (sraz ve 13:00 u oddělení č. 22)
14:00 „Náboženská zkušenost jako nástroj sebedůvěry“
Mgr. Jiří Chvála (kostel sv. Václava)
14:00 „Centrum psychosociálních služeb: představení programů a služeb“
Bc. Michaela Nosková, Mgr. Zuzana Zatrochová (sraz před knihovnou)
15:00 „Středisko hiporehabilitace“
Mgr. Daniela Münichová (sraz u jízdárny – Socioterapeutická farma)
15:00 „Komentovaná prohlídka terapeutických dílen“
PhDr. Václav Červenka (sraz před Centrální terapií)
16:00 „Centrum psychosociálních služeb: představení programů a služeb“
Bc. Michaela Nosková, Mgr. Zuzana Zatrochová (sraz před knihovnou)
16:00 „Centrum krizové intervence“
Josef Gabriel (budova CKI – přízemí)
16:15 „Čtení textu z Bible a společná reflexe“
Pavel Hynek (kostel sv. Václava)
17:00 „Denní stacionář pro klienty s psychotickým onemocněním“
Petr Koubíček (budova CKI – přízemí)
18:00 „Komentovaná prohlídka Peer klubu PNB“
Bc. Marek Remiš (Peer klub PNB – Divadlo Za plotem)
18:15 „Člověk s duševním onemocněním a práce v Green Doors z.ú.“
Mgr. Jan Socha (Peer klub PNB – Divadlo Za plotem)
19:30 Leroy Duncan (koncert v Klubu V. kolona)
20:30 Václav Koubek (koncert v Klubu V. kolona)
 

Celé odpoledne (13:00 – 16:00) můžete navštívit:

  • Terapeutické dílny PNB – Centrální terapii, košíkářskou a papírenskou dílnu (CKI) & sklářskou dílnu (u Hospicu Štrasburk)
  • Arteateliér U Johanky (oddělení č. 5, zadní vchod)
  • Středisko hiporehabilitace, Socioterapeutickou farmu, Útulek Bohnice
  • Kostel sv. Václava
  • Centrum psychosociálních služeb – poradny (oddělení č. 4)
  • Čajovnu 13. komnata (u tenisových kurtů)
  • Knihovnu PNB
  • Skautského středisko Stopaři (u tenisových kurtů)

 
BOHNICKÝ FACEBOOK