# Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů

  1. /
  2. Aktuality
  3. /
  4. Oznámení
  5. /
  6. Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů

V první řadě Vám chci poděkovat za to, že nadále udržujete kontakt se svými blízkými, kteří jsou momentálně u nás hospitalizovaní. Žijeme v časech, na které se nikdo z nás nedokázal plně připravit. Provoz naší nemocnice je významně zasažen mimořádnými opatřeními (včetně zákazu návštěv), které účinně bojují s epidemiologickými riziky.
Je srozumitelné, že mnohokrát situace vyžaduje, abyste svým blízkým přinesli nezbytné osobní věci. Z provozních důvodů však musíme přijmout následující opatření, abychom mohli zajistit jejich efektivní distribuci.

 

  • Maximální velikost předávaného balíčku/zavazadla je obdobná velikosti kabinového zavazadla při letecké dopravě, tj. 7 kg váhy a velikosti 60x30x20 cm.
  • Balíček nesmí obsahovat netrvanlivé potraviny, cennosti a finanční hotovost (tu je možné poslat po dohodě se sociální pracovnicí).
  • Balíček je možné zanechat na jedné ze vstupních vrátnic PN Bohnice (v hlavní administrativní budově a vjezd z ulice Čimická) mezi 10. až 11. a 15. až 17. hodinou.
  • Balíček prosím řádně zabalit a označit jménem pacienta a oddělením, kde je pacient hospitalizován.

 
MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel PN Bohnice
19.3.2020