# lide-plechacek

  1. /
  2. lide-plechacek

Bc. Ondřej Plecháček Následná péče I., Centrum krizové intervence a resocializace

Bc. Ondřej Plecháček