# Nabídka vzdělávání pro rok 2019

  1. /
  2. Aktuality
  3. /
  4. Oznámení
  5. /
  6. Nabídka vzdělávání pro rok 2019

Nabídka vzdělávání pro rok 2019

INFORMACE KE SPECIALIZAČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII V PN BOHNICE

 
Cílem studia je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii.
Zahájení programu – září 2019
ZM: 16. 9. – 20. 9. 2019
OM1 1/3: 20. 1. – 24. 1. 2020
OM1 2/3: 16. 3. – 20. 3. 2020
OM1 3/3: 18. 5. – 22. 5. 2020
OM 2: 21. 9. – 25. 9. 2020
OM3: 23. 11. – 27. 11. 2020
 
Cena celkem: 21.000 Kč teoretická část + 13.000 Kč praktická část, celkem 34.000 Kč.
Uchazečem o zařazení do specializačního vzdělávání je zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestry dle zákona č.96/2004, zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších právních předpisů.
Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat v elektronické podobě na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz, kde je z nabídky organizací, které PSS poskytují, možnost vybrat PN Bohnice.
Počet míst ve vzdělávacím programu – 20.
O zařazení do vzdělávacího programu bude uchazeč písemně informován z Brna, ev.MZ ČR.
Pozvánku na zahájení teoretické části již vybraní uchazeči obdrží od PNB.
Rozsah výuky: celkem 240 hodin teoretické výuky, 320 hodin praktické výuky (z toho 80 hodin na akreditovaném pracovišti), teoretická i praktická část výuky probíhá v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
 
Veškeré dotazy je možné směrovat na , nebo na tel. čísle: 284 016 129.