# supr-loga-ministerstvo

Projekt S.U.P.R.

Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace a jeho implementace v lůžkových zařízeních následné péče