# supr-zahlavi

projekt S.U.P.R.

Hlavním cílem projektu SUPR je vyhodnocení stávající péče a vytvoření nového jednotného systému rehabilitace v lůžkových psychiatrických zařízeních se zaměřením zejména na následnou psychiatrickou péči u nemocných s vážným duševním onemocněním.