# Nabídka nepotřebného majetku

  1. /
  2. O NEMOCNICI
  3. /
  4. Nabídka nepotřebného majetku

1. Nabídka prodeje vozidel pro veřejnost

Dokument ke stažení (pdf 212 kB) →

Zveřejněno 24.09.2021.


2. Nabídka prodeje dřevěných montovaných chatek

Zveřejněno 01.10.2021.

Nabízíme k odprodeji 3 kusy dřevěných montovaných chatek.
Chatky jsou dispozičně rozděleny na obytnou část 4 x 3m, přístěnek 2 x 1m a verandu 1 x 3,12m.

Popis chatek:
Chatky jsou osazeny na betonových základech. Konstrukce je složena z dřevěných panelů, které jsou zvenku pobité prkny, zevnitř chatek jsou sololitové desky, nosné rámy jsou z hranolů. Dřevěná podlaha je pokryta krytinou z PVC. Střecha je sedlová, s krytinou z ocelového plechu. Okna jsou jednoduchá s okenicemi.
Stáří chatek je 30 – 40 let (dle výroby a montáže).

Chatky byly průběžně udržovány dle potřeby (výměna podlahové krytiny, nátěry, oprava střechy, výměna poškozených dřevěných prvků apod.). Dřevo nevykazuje žádné viditelné známky hniloby nebo plísní.

Součástí chatek je jejich následující vybavení:
2 ks paland, dřevený regál, skříňka na nádobí, malá skříňka na uložení oblečení, polička.

Kapacita:
Maximálně 4 osoby.

Cena:
Cena jedné chatky byla stanovena znaleckým posudkem na částku ve výši 59.760,- Kč.

Umístění:
Chatky stojí na soukromém pozemku, úzká příjezdová cesta vede přes hráz rybníka. Obec Staňkov, nedaleko Chlumu u Třeboně, okres Jindřichův Hradec.

Podmínky prodeje:
Chatky se prodávají bez pozemku. Ihned po uzavření kupní smlouvy je nutný jejich odvoz.

Pokyny pro odevzdání cenových nabídek:
Odprodej proběhne formou aukce se stanovenou min. cenou jedné chatky dle znaleckého posudku ve výši 59.760,- Kč. V termínu od 04. 10. do 18. 10. 2021 do 12:00 hodin odevzdají zájemci své nabídky v zalepené obálce do podatelny Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8. Do levého horního rohu obálky je nutné napsat jméno, příjmení, heslo: Nabídka na odkoupení chatky/chatek, a dále pozn. NEOTVÍRAT. Po vypršení termínu bude vybrán ten zájemce, který nabídne nejvyšší cenu. V případě, že budou nabídnuty stejné ceny, rozhodne veřejné losování nezávislou osobou v kanceláři odborů Psychiatrické nemocnice Bohnice.

V případě zájmu o další informace kontaktujte
paní Dagmar Beranovou, tel. 734 785 033 / E – mail: .