# Nabídka vzdělávání 2020

INFORMACE KE SPECIALIZAČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII V PN BOHNICE

Cílem studia je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii.
 
Zahájení programu – září 2020

OM1 1/3: 18. 1. – 22. 1. 2021
OM1 2/3: 22. 3. – 26. 3. 2021
OM1 3/3: 24. 5. – 28. 5. 2021
OM 2: 20. 9. – 24. 9. 2021
OM3: 22. 11. – 26. 11. 2021
ATESTAČNÍ ZKOUŠKA: březen 2022.
Cena celkem: 21.000 teoretická část + 13 000 praktická část, celkem 34 000 Kč.

Uchazečem o zařazení do specializačního vzdělávání je zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestry dle zákona č.96/2004, zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších právních předpisů.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat v elektronické podobě na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz, kde je z nabídky organizací, které PSS poskytují, možnost vybrat PNB.
Počet míst ve vzdělávacím programu – 20.

O zařazení do vzdělávacího programu bude uchazeč písemně informován z Brna, ev. www.mzcr.cz.

Pozvánku na zahájení teoretické části již vybraní uchazeči obdrží od PNB.

Rozsah výuky: celkem 240 hodin teoretické výuky, 320 hodin praktické výuky (z toho 80 hodin na akreditovaném pracovišti), teoretická i praktická část výuky probíhá v Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Veškeré dotazy je možné směrovat na , nebo 284016129.