# Výběrové řízení – Vedoucí lékárny

 1. /
 2. Aktuality
 3. /
 4. Oznámení
 5. /
 6. Výběrové řízení – Vedoucí lékárny

Psychiatrická nemocnice Bohnice je pracovištěm, které se dlouhodobě věnuje péči o duševně nemocné. Za 100 let své existence nemocnice prošla vývojem k modernímu zdravotnickému zařízení, které poskytuje nejširší spektrum služeb v oblasti psychiatrické péče v ČR.

Ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

VEDOUCÍ LÉKÁRNY- ODBORNÝ ZÁSTUPCE

Představení pracoviště:

Nemocniční lékárna PN Bohnice je jednou z organizačních složek nemocnice.
Poskytuje veškerou dostupnou lékárenskou péči pro pacienty z nemocnice, ambulantní pacienty a také pro širokou veřejnost. Specializuje se zejména na psychofarmaka, objednává léky na mimořádný dovoz a na specifické léčebné programy.

Požadavky:

 • Způsobilost k výkonu zdravotnické povolání farmaceuta podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • Atestace z nemocničního lékárenství
 • Členství v komoře
 • Splnění povinností celoživotního vzdělávání členů komory podle řádu pro celoživotní vzdělávání
 • Profesní bezúhonnost
 • Osvědčení / licence k výkonu funkce vedoucího lékárníka
 • Splnění podmínek pro výkon funkce vedoucího lékárníka podle zákona č. 378/2007 Sb.
 • Splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce podle zákona č. 372/2011 Sb.
 • Organizační schopnosti a zkušenosti s vedením kolektivu

Nabízíme:

 • Příležitost pro samostatnou tvůrčí práci
 • Možnost vzdělávání a osobního rozvoje
 • Odpovídající finanční ohodnocení a zaměstnanecké výhody
 • Výhledová možnost získání služebního bytu v areálu nemocnice
 • Nástup od 1. 11. 2020 nebo dle dohody

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • Strukturovaný profesní životopis
 • Kopie dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání
 • Souhlas se zpracováním a nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení
 • Stručnou koncepci nemocniční lékárny (na požádání je možná osobní schůzka se zástupcem PNB k podrobnostem ohledně lékárny)
 • Vyplněný dotazník ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů (více na stránkách PNB – kariéra)
 • Výpis z trestního rejstříku (ne starší 90 dnů)

Přihlášky prosím zasílejte na adresu:
Mgr. Daniel Machocký
Vedoucí personálního odboru
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91
181 02 Praha 8

Informace na tel: +420 284 016 131
Zveřejněno dne: 7.9.2020
Uzávěrka přihlášek: 27.9.2020

Předpokládaný termín výběrového řízení: v týdnu od 29.9. do 2.10.2020