# XII. ročník literární soutěže Kouzelný klíč

Pozvánka na slavnostní setkání
u příležitosti vyhlášení vítězů XII. ročníku literární soutěže
pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v ČR a SR

Kouzelný klíč

Psychiatrická léčebna Petrohrad
30. března 2017 v 13:30

Literární soutěž Kouzelný klíč dávno překonala jubileum a kvete dál. Přináší mnoho osobitých literárních děl a zajímavých autorů. Těší nás, že navzdory počátečním skeptickým hlasům, se rozvíjí dál, a podle odborné poroty i nadále udržuje dobrou kvalita soutěžních prací. Kouzelný klíč naplňuje velkou měrou smysl účasti v této soutěži, a to především v podpoře iniciativy a aktivity soutěžících k potvrzení jejich vlastní schopnosti vyjádřit své myšlenky a pocity a sdělit je jiným, ale také uvědomění si vlastní hodnoty a svých, mnohdy netušených schopností. Pravidelně se mezi soutěžícími nachází několik výraznějších talentů, kteří se umísťují na předních místech, a jejichž díla rádi publikujeme.
Sborník soutěžních prací obsahující, vybraná díla od všech autorů, bude rozeslán účastníkům soutěže během letních měsíců (pravděpodobně v červu až červenci 2017).
Vyhlášením vítězů XII. ročníku literární soutěže Kouzelný klíč, do níž se zapojilo 104 pacientů a 16 zaměstnanců psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice, zahájíme již třináctý ročník soutěže a přihlášky budou přijímány od června do prosince roku 2017.
U příležitosti vyhlášení výsledků soutěže se koná vždy pěkně připravená slavnost Kouzelného klíče, jejímiž hostiteli jsou psychiatrická ústavní zařízení po celé České a Slovenské republice: v Havlíčkově Brodu, Petrohradu, Brně-Černovicích, Dobřanech, Kroměříži, Opavě, Kosmonosech, již dvakrát v Pezinku a v Praze-Bohnicích.
Na vyhlášení vítězů soutěže jsou vždy zváni všichni soutěžící a příznivci Kouzelného klíče.
Tento rok jsme přijali laskavé pozvání od ředitele Psychiatrické léčebny Petrohrad, pana Ing. Ladislava Henliina a těšíme se na vřelé přijetí a příjemnou kulturní atmosféru v památkově chráněném sále, podbarvenou vystoupením tria Musica Dolce Vita, které jsme měli možnost prožít již při předchozím setkání v roce 2008.
Věříme, že slavnost Kouzelného klíče v Petrohradu v nás zanechá příjemné pocity a organizátorům a pořadatelům dodá chuti do pokračování tradice v dalších letech.
 
Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice