# XXXIV. Bohnické sexuologické dny

Psychiatrická nemocnice bohnice
exuologická společnost ČLS JEP

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line konferenci odborníků a zájemců o studium lidské sexuality.

XXXIV. Bohnické sexuologické dny

Datum konání: 24. února 2022

Hlavní téma konference: Otázky a kontexty soudobé sexuologie

Konferenční poplatkyStandardní poplatekSnížený poplatek*
Registrace450 Kč350 Kč

Číslo účtu (důležitý je variabilní symbol platby): 16434081/0710, variabilní symbol 12.

Pro přihlašování k aktivní i pasivní účasti využijte, prosím, přiložené návratky, kterou nám pošlete nejpozději do 19. 2. 2022 (pro aktivní účast platí uzávěrka 31. 1. 2022) e-mailem na bsd@bohnice.cz nebo poštou na adresu Psychiatrická nemocnice Bohnice, Tereza Černá, Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 Bohnice.

Konference bude probíhat hybridní formou. Aktivní účastníci budou přednášet z Divadla Za plotem v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.


MUDr. Martin Hollý, MBA
MUDr. Slavoj Brichcín
prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DrSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Poznámka

* Snížený poplatek platí pro členy České sexuologické společnosti ČLS JEP, Slovenské sexuologické společnosti, studenty (prokáží se fotokopií dokladu o studiu) a seniory nad 70 let.