Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

Domů / Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

1. Jak zaslat pacientům peníze?

Pokud chcete hospitalizovanému pacientovi do Psychiatrické nemocnice zaslat peníze, použijte „Pacientský účet“: 19-4039470227/0100.
Jako variabilní symbol uveďte ošetřovací číslo pacienta.“

2. Návštěvy:

Dle doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy jsou možné návštěvy pacientů dle návštěvních hodin jednotlivých oddělení a aktuální epidemiologické situace na oddělení. V rámci ochrany zdraví pacientů, by osoby navštěvující pacienty PNB neměly vykazovat známky respiračního onemocnění. Je-li to možné, upřednostnit průběh návštěv ve venkovním prostředí.

Dle doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy, mají osoby navštěvující pacienty PNB používat ochranu dýchacích cest (respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% – třída FFP2 / KN 95).

Dále je možné organizovat docházkové skupinové terapeutické programy a aktivity (AA, AG, AN, stacionář apod.). Účast je možná osobám, které nevykazují známky onemocnění COVID-19. Pokud probíhá v rámci dané aktivity kontakt s hospitalizovanými pacienty, jsou pravidla obdobná jako u návštěv tj. dle doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy, mají osoby, které jsou v kontaktu s pacienty PNB používat ochranu dýchacích cest (respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% – třída FFP2 / KN 95).

3. Vstup do areálu:

Vstup do areálu je možný vrátnicí v administrativní budově či vrátnicí čimickou. Návštěvníci areálu PNB by měli dbát na to, že se pohybují ve zdravotnickém zařízení.

4. Kostel

Kostel je v době bohoslužeb otevřen dle obecně platných nařízení.

5. Vjezd

Vjezd do areálu nemocnice je zpoplatněn dle ceníku PNB.

MUDr. Zuzana Barboríková, MBA
ředitelka Psychiatrické nemocnice Bohnice