# Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

 1. Návštěvy pacientů (i vzájemně mezi odděleními) jsou zakázané. Výjimky jsou možné v následujících případech:
  a. Návštěvy nezletilých pacientů.
  b. Návštěvy pacientů s omezenou svéprávností (myšleno zejména návštěva opatrovníka spojená s výkonem opatrovnických povinností).
  c. Návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 2. Balíčky. Současná situace v mnoha případech vyžaduje, abyste svým blízkým doručili nezbytné osobní věci. Z provozních důvodů Vás však žádáme, abyste preferovali formu poštovní zásilky, nebo kurýrní službu. Adresa naší nemocnice je Psychiatrická nemocnice Bohnice, Ústavní 91/7, 181 02, Praha 8. Pokud je nezbytně nutné přinést balíček pacientovi osobně, je možné ho předat zdravotníkovi na oddělení, kde je pacient hospitalizován.
  a. Maximální velikost předávaného balíčku/zavazadla je obdobná velikosti kabinového zavazadla při letecké dopravě, tj. 7 kg váhy a velikosti 60x30x20 cm.
  b. Balíček nesmí obsahovat netrvanlivé potraviny, cennosti a finanční hotovost (tu je možné poslat po dohodě se sociální pracovnicí).
  c. Balíček prosím řádně zabalit a označit jménem pacienta a oddělením, kde je pacient hospitalizován.

 3. Osoby navštěvující pacienty vcházejí do areálu výhradně vchodem z ulice Ústavní, průchodem přes hlavní administrativní budovu, kde je zjišťována tělesná teplota termokamerou.

 4. Ve vrátnici návštěvník vyplní dotazník ohledně symptomů COVID-19 a dalších epidemiologicky validních údajů, ten je zaregistrován, je vyznačena doba vstupu do areálu. Dotazník slouží k prokázání účelu pobytu v areálu PNB a návštěvník ho při odchodu odevzdává zpět ostraze. Apelujeme na návštěvníky, aby v areálu trávili jenom nezbytně nutnou dobu.

 5. Návštěvu, resp. vstup do areálu je možné na základě zjištěných údajů odmítnout.

 6. Jednotlivá oddělení jsou oprávněna upravit/upřesnit pravidla návštěv s přihlédnutím k charakteru léčebného programu, věkovému složení pacientů a stavebně technickým dispozicím.

MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel PN Bohnice