# Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

Domů / Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

Návštěvy pacientů jsou možné dle návštěvních hodin jednotlivých oddělení a eventuálně dle aktuální epidemiologické situace na oddělení.

1. Pro návštěvníky pacientů platí následující organizační pravidla:

a.
Návštěvník nevykazuje známky respiračního onemocnění a po celou dobu návštěvy musí mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2/KN95) s výjimkou dětí do dvou let věku, u dětí od 2 do 15 let postačí chirurgická rouška.

b.
Na návštěvu pacienta lze ve stejném čase připustit přítomnost nejvýše dvou osob.

c.
Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení. Platí používání ochrany úst a nosu respirátorem FFP2/KN95.

d.
v případě návštěv na odděleních je minimalizován počet a doba návštěv dle dispozičních možností jednotlivých oddělení a návštěvy v prostorách oddělení jsou zpravidla časově omezeny na maximálně 30 min.

2. Vstup do areálu:

Vstup do areálu je možný vrátnicí v administrativní budově či vrátnicí čimickou. Pro návštěvníky areálu platí povinnost dodržování Mimořádných opatření MZ ČR (nošení ochrany dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách zdravotnického zařízení, krom výjimky), není povoleno se neopodstatněně shlukovat, dbát na to, že se pohybují ve zdravotnickém zařízení. Při vstupu do nemocnice hlavním vchodem z ulice Ústavní (průchodem přes hlavní administrativní budovu, je zjišťovaná tělesná teplota návštěvníků termokamerou). Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C (zjištěno při vstupu vchodem v administrativní budově) nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nebude vpuštěna do areálu.

3. Kostel

Kostel je v době bohoslužeb otevřen dle obecně platných nařízení. Vstup pro účastníky z řad veřejnosti je přes vrátnici v administrativní budově či přes čimickou vrátnici, nejdříve však půl hodiny před začátkem pravidelných bohoslužeb. Vstup do kostela je umožněn v případě, že návštěvník nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19. Před vstupem do kostela si dezinfikuje ruce, po celou dobu používá respirátor třídy FFP2/KN95 a dodržuje dvoumetrové rozestupy.

4. Vjezd

Vjezd do areálu nemocnice je zpoplatněn dle ceníku PNB.

MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice