# Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

  1. /
  2. Aktuality
  3. /
  4. Nezařazené
  5. /
  6. Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

Aktualizováno: 3. 3. 2021

1.
Návštěvy pacientů (i vzájemně mezi odděleními) jsou zakázané. Výjimky jsou možné v následujících případech:
a. Návštěvy nezletilých pacientů.
b. Návštěvy pacientů s omezenou svéprávností (myšleno zejména návštěva opatrovníka spojená s výkonem opatrovnických povinností).
c. Návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

2.
Balíčky vzhledem k protiepidemickým opatřením v ČR platí od 4. 3. 2021 zákaz návštěv PN Bohnice včetně vnášení balíčků pro pacienty na oddělení.
Distribuce balíčků pro pacienty zajišťuje CPP a odbor dopravy 2 x denně. Příbuzní a blízcí můžou balíčky předat na vrátnici v hlavní administrativní budově PN Bohnice mezi 10. až 11. a 15. až 17. hodinou.

  • Maximální velikost předávaného balíčku/zavazadla je obdobná velikosti kabinového zavazadla při letecké dopravě, tj. 7 kg váhy a velikosti 60x30x20 cm.
  • Balíček nesmí obsahovat netrvanlivé potraviny, cennosti a finanční hotovost (tu je možné poslat po dohodě se sociální pracovnicí).
  • Balíček prosím řádně zabalit a označit jménem pacienta a oddělením, kde je pacient hospitalizován.

3.
Osoby navštěvující pacienty vcházejí do areálu výhradně vchodem z ulice Ústavní, průchodem přes hlavní administrativní budovu, kde je zjišťována tělesná teplota termokamerou.

4.
Návštěvu, resp. vstup do areálu je možné na základě zjištěných údajů odmítnout.

MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel PN Bohnice