# KRIZOVÁ POMOC

 1. /
 2. KRIZOVÁ POMOC

CKI mohou využít všichni lidé, kteří se z jakýchkoli důvodů ocitli v krizové situaci, se kterou si aktuálně nevědí rady. Ta se může týkat nejrůznější oblastí života.

Například:

 • Životní pohroma – ztráta někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, ztráta zaměstnání, majetku, odchod do důchodu.
 • Propukající psychické potíže – deprese, úzkosti, panika, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu.
 • Při náhlém zhoršení zdravotního stavu u osob s léčeným psychiatrickým onemocněním.
 • V mnoha jiných situacích, které jedinec vnímá jako zátěžové.

Důležitá telefonní čísla:

Ambulance CKI

Krizová intervence psychiatra či psychologa, nasazení medikace v indikovaných případech, pomoc s vyhledáním návazných nebo specializovaných služeb.
Ambulance CKI nenahrazuje Vaši psychiatrickou ambulanci, neslouží ani jako místo pro „druhý názor“ v případě, že pochybujete o léčebném postupu svého lékaře. Pokud již jste v péči psychiatra a zhoršil se váš zdravotní stav, je důležité, obracet se vždy nejprve na něj.
Linka do ambulance nenahrazuje linku důvěry v případě jejího vytížení.
Pracovníkům ambulance jejich pracovní náplň neumožňuje, aby se vám mohli věnovat v takovém rozsahu, jako pracovníci linky důvěry. Proto ani není možné vždy zaručit okamžitou dostupnost, ta souvisí s aktuálním provozem v ambulanci.

Linka důvěry CKI

Anonymní služba telefonické krizové pomoci a to v praxi znamená, že se pracovníkovi linky nepředstavujete a pracovník linky Vás k tomu rozhodně ani nevyzve. Ze zkušenosti je zřejmé, že anonymní kontakt podporuje pocit bezpečí a potřebné intimity pro volajícího. Sdělit tak můžete pouze takové údaje, které považujete za nutné. Pracovníci linky toto vždy respektují, a protože pravidlo anonymity se vztahuje i na ně, hlásí se do telefonu např. „Linka důvěry krizového centra…“. Pokud se ve sluchátku ozve obsazovací tón, znamená to, že se na LD dovolal někdo před Vámi a je třeba pokus po nějaké době opakovat. To se z Vaší strany neobejde bez jisté dávky trpělivosti, protože některé hovory trvají i v řádu desítek minut. V rámci anonymity nemáme možnost vidět a tím ani dále použít Vaše telefonní číslo a hovory na lince důvěry nejsou nikdy nahrávány. Všichni pracovníci linky jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Tyto hovory jsou zpoplatněny podle tarifu Vašeho operátora.

Při vytížení naší linky můžete volat: Pražská linka důvěry 222 580 697, Linka první psychické pomoci 116 123.

Pracovníci linky nemohou:

 • Zajistit hospitalizaci.
 • Objednat“ do ambulance
 • Zajistit medikaci
 • Zjistit informace o hospitalizovaných klientech.
 • Přepojovat na jiná čísla v rámci nemocnice

Centrum krizové intervence (krizové centrum) můžete kdykoliv osobně navštívit. Centrum nabízí okamžitou pomoc bez nutnosti objednání 24 hodin denně. Více informací se dočtete v letáku CKI.
Adresa: Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8.
Jak se k nám dostanete: ze stanice metra Kobylisy autobusy č. 200 a 177 do zastávky Katovická, linkou č. 152 do zastávky Libeňská.

Praha

Provoz linky důvěry je financován z prostředků Hlavního města Prahy.