Tým nemocničního ombudsmana

Domů / O NEMOCNICI / Tým nemocničního ombudsmana

Náplň práce týmu nemocničního ombudsmana?

  • Přijímáme podněty v souvislosti s péčí o pacienty
  • Šetříme stížnosti na postup nemocnice
  • Navrhujeme nápravná opatření

Jak se na nás můžete obrátit?

Tel.: (+420) 284 016 500 dostupnost v PO, ST, ČT v 9.00 – 17:00 hodin
Tel.: (+420) 734 268 800 dostupnost v PO – PÁ v 9.00 – 15:00 hodin
V případě nezastižení se Vám v uvedeném čase ozveme zpět, pokud na Vás bude dostupný kontakt.

E-mail: ombudsman@bohnice.cz / DS: vkthkpk3
Tým nemocničního ombudsmana
Psychiatrická nemocnice Bohnice
oddělení 6, Ústavní 91
Praha 8, 181 00

Tým nemocničního ombudsmana

Zbyněk Roboch, BA

Zbyněk Roboch, BA
peer konzultant

Mám zkušenost s duševním onemocněním a s hospitalizací na psychiatrii. Více než 6 let se věnuji oblasti duševního zdraví. Zaměřuji na advokacii a zapojení lidí se zkušeností do systému psychiatrické péče.

Mgr. Lenka Hoffmannová

Mgr. Lenka Hoffmannová
manažer kvality

Za 30 let praxe v PNB mám zkušenost s prací i vedením oddělení akutní psychiatrické péče. Nyní pracuji na pozici manažera kvality. Mimo jiné se věnuji sledování indikátorů kvality včetně kvality lidských práv.

MUDr. Tatiana Tomaškovičová

MUDr. Tatiana Tomaškovičová
lékař psychiatr

Aktuálně působím na oddělení pro léčbu závislostí u žen jako lékař pověřený vedením. Současně studuji právnickou fakultu. Zajímám se o lidskoprávní problematiku zejména ve zdravotnictví.

Mgr. Iveta Valocká

Mgr. Iveta Valocká
psychiatrická sestra

Mám zkušenosti s akutní i následnou psychiatrickou péčí. Nyní pracuji na oddělení pro děti a dorost. Usiluji o hledání vhodného řešení problematických situací vzniklých v souvislosti s hospitalizací.

Mgr. Jan Hudáč

Mgr. Jan Hudáč
právník

Oblasti zdravotnického práva a lidských práv ve zdravotnictví se věnuji již od studií. V minulosti jsem spolupracoval např. s Ligou lidských práv. Nyní se zaměřuji na soulad poskytování zdravotní péče se zákonyi mezinárodními smlouvami.