Aktuality

Terénní odlehčovací služby

14. 9. 2020

Poslání Posláním terénní odlehčovací služby je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikovaní pracovníci terénní odlehčovací služby a rodinným pečujícím tak umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro…

Výběrové řízení – Vedoucí lékárny

7. 9. 2020

Psychiatrická nemocnice Bohnice je pracovištěm, které se dlouhodobě věnuje péči o duševně nemocné. Za 100 let své existence nemocnice prošla vývojem k modernímu zdravotnickému zařízení, které poskytuje nejširší spektrum služeb v oblasti psychiatrické péče v ČR.Ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: VEDOUCÍ LÉKÁRNY- ODBORNÝ ZÁSTUPCE Představení pracoviště:Nemocniční lékárna PN Bohnice je…

Základní hygienická opatření pro návštěvníky akce Dny evropského dědictví

2. 9. 2020

Základní hygienická opatření pro návštěvníky akce Dny evropského dědictví – zpřístupnění kostela sv. Václava 12.9. 13:00 – 17:00 a) Návštěvník akce je povinen použít pro vstup do areálu hlavní vchod (Ústavní ul.), kde nahlásí ostraze důvod své návštěvy.b) Návštěvník akce je povinen ve všech vnitřních prostorech (Administrativní budova, kostel sv. Václava) nosit roušku či jiný…

Kouzelný klíč 2020 – 2021

28. 8. 2020

Vážení a milí soutěžící a příznivci Kouzelného klíče,čas neúprosně běží a ukrajuje dobu, která zbývá do termínu odevzdání soutěžních příspěvků 16. ročníku literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a slovenské republice Kouzelný klíč. Přejete-li si soutěže zúčastnit, prosím o zaslání Vašeho soutěžního literárního díla na mou adresu dagmar.zaludova@bohnice.cz do 20. prosince 2020.…

Nepřehlédněte

Partneři PN Bohnice

Partneři PNB