ANTIGENNÍ TESTY PRO VEŘEJNOST NEDĚLÁME!

Aktuality

Doléčovací aktivity opět otevřeny

16. 6. 2021

AT muži.Znovu otevíráme doléčovací aktivity na všech pavilonech v původních dnech a časech. Vstup do areálu je jen hlavní budovou Psychiatrické nemocnice Bohnice, všichni účastníci programu musí splnit epidemiologická opatření, která jsou podrobně rozvedena zde.Přijďte prosím s dostatečným předstihem, protože při vstupu do budovy budete muset prokazovat svou bezinfekčnost.Na pavilonu 18 od neděle 20/6/2021 Anonymní…

Podpora dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotnických služeb

3. 6. 2021

Psychiatrická nemocnice Bohnice se od 1. dubna 2021 stala příjemcem programu „PODPORA DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI U POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“ Program podpory je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517) realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – 03.3 Sociální inovace a mezinárodní. Projekt MZ je spolufinancován z Evropského sociálního…

Nabídka vzdělávání pro rok 2021

27. 5. 2021

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii Kód: Ošetřovatelská péče v psychiatriiPopis: specializační vzdělávání MZ ČRPodmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry.Vzdělávací program zahrnuje základní modul (ZM) a odborné moduly (OM 1-4), přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně…

Obovení Terénní odlehčovací služby

15. 4. 2021

Od 1. 5. 2021 jsou opět v provozu Terénní odlehčovací služby PNB.Nové žádosti zasílejte na email: nebo na odd. 34/ZAP, Bc. Jitka Krůželová, DiS. Dočasně je pozastaveno přijímání žádostí na oddělení ZAP/34 – Zdravotně sociální lůžka.

Nepřehlédněte

Partneři PN Bohnice

Partneři PNB