Dary nemocnici

Domů / O NEMOCNICI / Dary nemocnici

Chcete poskytnout Psychiatrické nemocnici Bohnice dar?

Byli jste Vy sami nebo Vaši blízcí spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty? 

Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný. Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostně. Sami můžete stanovit, pro které pracoviště PN Bohnice je dar určen. 

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů.

Finanční dar:

V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně PN Bohnice, přízemí budovy hlavní administrativní budovy, kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru, jeho výši a účel.
Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet PN Bohnice č. 50008-16434081/0710, a to na základě uzavření písemné darovací smlouvy. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu: PN Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8. Po podpisu smlouvy ze strany PN Bohnice Vám jedno vyhotovení smlouvy zašleme na Vaši ve smlouvě uvedenou adresu.

Věcný dar:

Po předchozí dohodě můžete PNB na základě písemné darovací smlouvy poskytnout taktéž věcné dary.

Kontakt:

V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů neváhejte kontaktovat:
Paní Eva Švárová, vedoucí finanční účtárny, tel. +420 284 016 147.

Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.).