# Dary nemocnici

Domů / O NEMOCNICI / Dary nemocnici

Přijaté dary Psychiatrická nemocnice Bohnice

Přijaté dary Psychiatrická nemocnice Bohnice – rok 2016

 

Přijaté dary finanční:

dárce Beranová Marta – 150.000 Kč
dárce Popiolek Pavel – 100.000 Kč
dárce Řízení letového provozu – 90.000 Kč
dárce Dagnas, s.r.o. – 43.510 Kč
dárce Cesta ven, z.s. – 34.000 Kč
dárce Kočí Václav  – 20.000 Kč
dárce Sandholz Vladimír  – 20.000 Kč
dárce Surmachevska Oksana – 20.000 Kč
dárce Návštěvníci kostela – 14.848 Kč
dárce Alianz nadační fond – 10.000 Kč
dárce Klátíková Jiřina  – 10.000 Kč
dárce ZŠ a MŠ, třída 3. C – 7.440 Kč
dárce Pojmanová Vlasta  – 5.000 Kč
dárce Růžičková Iva – 5.000 Kč
dárce Fiala Jiří – 3.000 Kč
dárce Anonymní dárci  – 2.200 Kč
dárce Arková Eunike  – 2.000 Kč
dárce Firbochová Věra  – 2.000 Kč
dárce Mikešová Lenka  – 2.000 Kč
dárce Zajíc Miroslav  – 1.500 Kč
dárce Chládková Terezie  – 1.000 Kč
dárce Němeček Tomáš, Mgr. et Mgr.  – 1.000 Kč
dárce Fúzek Zdeněk, MUDr.  – 100 Kč
 

Přijaté dary věcné:

dárce Báňasová Lucie dar v hodnotě 20.000 Kč
dárce Zimmerová Adéla dar v hodnotě 20 000 Kč
dárce TOP Partners dar v hodnotě 19 880 Kč
dárce Šedivá Jana, MUDr. dar v hodnotě 19 549 Kč
dárce Hlaváčová Hana dar v hodnotě 11 722, Kč
dárce Řezníková Lucie dar v hodnotě 8 852 Kč
dárce JISBO Prag, s.r.o. dar v hodnotě 7 600 Kč
dárce Tylingerová Jaroslava dar v hodnotě 6 000 Kč
dárce Komová Ivana dar v hodnotě 4 000 Kč
dárce Mocová Kateřina dar v hodnotě 3 045 Kč
dárce Sůva František dar v hodnotě 2 200 Kč
dárce Strnisková Ivana dar v hodnotě 2 090 Kč
dárce Semena Vaněk s.r.o. dar v hodnotě 1 400 Kč
dárce Pavlová Barbora dar v hodnotě 748, Kč
 
[accordion title=“Přijaté dary Psychiatrická nemocnice Bohnice – rok 2015″ style=“style3″ collapsed=“false“]

Přijaté dary finanční:

dárce Hlavní město Praha (účelově vázáno na nákup potřeb pro bezdomovce), dar v hodnotě 200.000 Kč.
dárce Řízení letového provozu ČR, dar v hodnotě 100.000 Kč.
40 drobných dárců, dary v celkové hodnotě 276.168 Kč.
10 kostelních a jiných sbírek (Bohnice Fest), dary v celkové hodnotě 35.990 Kč.
 
 

Přijaté dary věcné:

dárce Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, automobil Škoda Octavia (převod státního majetku) – 704.648 Kč.
dárce Revmatologický ústav, automobil Opel Vivaro (převod státního majetku) – 377.000 Kč.
dárce Národní divadlo, automobil Renault nákladní (převod státního majetku) – 668.560 Kč.
dárce Státní pozemkový úřad, 3 automobily – Škoda Fabia 2x, Lada Niva, (převod státního majetku) – 955.852 Kč.
dárce Státní ústav pro kontrolu léčiv, automobil Škoda Superb (převod státního majetku) – 700.293 Kč.
dárce CUBE Production s.r.o., údržba komunikace, směrové cedule, 400.000 Kč.
20 drobných dárců – dary v celkové hodnotě 196.824 Kč.
[/accordion]
[accordion title=“Přijaté dary Psychiatrická nemocnice Bohnice – rok 2014″ style=“style3″ collapsed=“false“]

Přijaté dary finanční:

dárce p. Ivan Sova (oprava kostela), dar v hodnotě 200.000 Kč.
dárce p. Kudláček Jaroslav, dar v hodnotě 30.000 Kč.
dárce Hlavní město Praha, dar v hodnotě 200.000 Kč.
dárce Kožní ordinace MUDr. Vocilkové, dar v hodnotě 44.000 Kč.
dárce Aramark, dar v hodnotě 100.000 Kč.
dárce Dr. Tomsa Jan, dar v hodnotě 30.000 Kč.
dárce Nováková Romana, dar v hodnotě 103.000 Kč.
58 drobných dárců a 15 kostelních sbírek – dary v celkové hodnotě 436.918 Kč.
 

Přijaté dary věcné:

dárce Ing. Denk František, dar v hodnotě 78.362,27 Kč.
dárce Bialešová, s.r.o., dar v hodnotě 134.845 Kč.
dárce Porš Miroslav, dar v hodnotě 165.000 Kč.
dárce IBM ČR, s.r.o., dar v hodnotě 286.000 Kč.
dárce MUDr. Smíšek Richard, dar v hodnotě 40.000 Kč.
dárce CUBE Production s.r.o., dar v hodnotě 150.000 Kč (sanita).
dárce Zámek Štiřín, dar v hodnotě 828.104 Kč (automobil).
dárce Krajská hygienická stanice, dar v hodnotě 271.425 Kč.
dárce Laboratoře Budějovická, s.r.o., dar v hodnotě 99.832 Kč.
dárce Člověk v tísni, (dar pro FKSP), dar v hodnotě Kč.
dárce BIS ČR, dar v hodnotě 614.284,40 Kč.
44 drobných dárců – dary v celkové hodnotě 338.707 Kč.
[/accordion]
 

Chcete darovat?

 
Byli jste Vy sami nebo Vaši blízcí spokojeni se zdravotní péčí v naší nemocnici a chtěli byste jí poskytnout finanční nebo věcný dar za účelem dalšího zlepšování péče o pacienty? Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Můžete poskytnout dar finanční nebo věcný. Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostně. Sami můžete stanovit, pro které pracoviště PN Bohnice je dar určen. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů.
Finanční dar:
V hotovosti lze poskytnout finanční dar na pokladně PN Bohnice, přízemí budovy hlavní administrativní budovy, kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad prokazující poskytnutí daru, jeho výši a účel.
Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet PN Bohnice č. 16434081/0710, a to na základě uzavření písemné darovací smlouvy, jejíž vzor naleznete zde. Vyplněnou a Vámi podepsanou darovací smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete na adresu: PN Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8. Po podpisu smlouvy ze strany PN Bohnice Vám jedno vyhotovení smlouvy zašleme na Vaši ve smlouvě uvedenou adresu.
Věcný dar:
Po předchozí dohodě můžete PNB na základě písemné darovací smlouvy poskytnout taktéž věcné dary.
Kontakt:
V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů neváhejte kontaktovat:
Paní Eva Švárová, vedoucí finanční účtárny, tel. 284016147
Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a prohlašujeme, že budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, apod.).