Nabídka vzdělávání 2022

Domů / O NEMOCNICI / Nabídka vzdělávání 2022

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii 2022

Kód: Ošetřovatelská péče v psychiatrii.
Popis: specializační vzdělávání MZ ČR.

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry.

Vzdělávací program zahrnuje základní modul (ZM) a odborné moduly (OM 1-4), přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.

Rozsah akreditace specializačního vzdělávání v PNB: teoretická i praktická část vzdělávacího programu.

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII
ModulNázevDélkaCena
ZMRole specialisty v poskytování zdravotních služeb5 dnů teorieTeorie: 3.500 Kč
OM 1Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii10 dnů teorieTeorie: 7.400 Kč
5 dnů praxePraxe: 2.250 Kč (450 Kč/den)
OM 2Psychosociální dovednosti5 dnů teorieTeorie: 3.700 Kč
6,5 dnů praxePraxe: 2.925 Kč (450 Kč/den)
OM 3Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii12,5 dne teorieTeorie: 9.250 Kč
20 dnů praxePraxe: 9.000 Kč (450 Kč/den)
OM 4Komunitní péče5 dnů teorieTeorie: 3.700 Kč
6,5 dne praxePraxe: 2.925 Kč (450 Kč/den)

Cena teoretické části: 27.550 Kč
Cena praktické části: 17.100 Kč  
Celková cena: 44.650 Kč

Termíny jednotlivých modulů

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII
ModulČást moduluTermín
ZM-19. 9. – 23. 9. 2022
OM 11. část21. 11. – 25. 11. 2022
2. část13. 2. – 17. 2. 2023
praktická cvičeníindividuální termíny
OM 2-17. 4. - 21. 4. 2023
OM 31. část29. 5. – 2. 6. 2023
2. část16. 10. – 20. 10. 2023
OM 4-15. 1. – 19. 1. 2024

Místo konání

Teoretická i praktická část probíhá v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8. Praktickou část je možné vykonávat i v jiných zařízeních, které splňují požadavky MZ ČR.

Podmínky pro podání přihlášky k atestační zkoušce:

  • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem
  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se k atestační zkoušce

Předpokládaný termín pro vykonání atestační zkoušky: duben 2024.

Odborní garanti studia:
Mgr. Jana Akrmannová
Mgr. Jindra Blatnická