Speciální kurzy v PN Bohnice

Speciální kurzy v PN Bohnice pomáhají personálu zvládat náročné situace

Personál psychiatrických klinik se potýká s rostoucím počtem pacientů, složitějšími případy a mimořádně náročnými situacemi. Správné přístupy k agresivním jedincům však nejsou běžnou součástí jejich vzdělávání.

Proto PN Bohnice zavedla speciální kurzy, kde si zaměstnanci tyto metody prakticky nacvičují. Naše simulační centrum je navrženo tak, aby co nejvěrněji napodobovalo reálné pracovní prostředí. Obsahuje vyšetřovnu, pokoj s dohledem i koupelnu, tedy všechna místa, kde často dochází ke krizovým situacím vyžadujícím rychlá a správná rozhodnutí ze strany personálu. Zaměstnanci si tak mohou natrénovat správné reakce. Místo reálného pacienta nacvičují s herci.

Celou reportáž, kterou připravila Česká televize můžete vidět zde →