Návazná péče

Domů / ZÁKLADNÍ INFORMACE / Návazná péče

Každý pacient má právo na konzultaci se sociální pracovnicí, která posuzuje jeho stávající zdravotně – sociální situaci, monitoruje a vyhodnocuje jeho potřeby. Její činnost je směřována především k zajišťování sociálních a osobních potřeb pacienta, ale i k úřadům a dalším institucím.

Předávání informací a kontakt sociální pracovnice s pacientem a zdravotnickým personálem je realizován na vizitách, komunitách, terapeutických poradách a v rámci osobních pohovorů a konzultací s pacientem. Při propuštění je pacient vybaven léky na nezbytně nutnou dobu, zpravidla na 3 dny.

Ošetřující lékař vhodným a srozumitelným způsobem poučí nemocného o jeho zdravotním stavu, dalším postupu léčení, o životosprávě a o další pracovní schopnosti, současně se přesvědčí, zda pacient jeho poučení porozuměl. Při propuštění vydá ošetřující lékař nemocnému stručnou předběžnou zprávu o průběhu léčení v PN Bohnice, která obsahuje základní údaje a slouží k rychlé orientaci ambulantního lékaře. Podrobná písemná zpráva o nemoci a léčení je zásadně zasílána obvodnímu nebo praktickému lékaři a příslušnému ambulantnímu psychiatrovi poštou.