Vzdělávací kurzy

Domů / O NEMOCNICI / Vzdělávací kurzy

Akreditovaný kvalifikační kurz – Pracovní terapeut

Kurz již plně obsazen

Další běh kurzu naplánován na přelom listopad/prosinec 2024.

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Absolvent kurzu
získá odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovního terapeuta, který pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu vykonává své povolání v oblastech, které přímo souvisí s poskytováním zdravotní péče.

Rozsah kurzu
• Teoretická část = 140 hodin
• Praktická část = 160 hodin / z toho 80 hodin v akreditovaném zařízení

Místo konání
Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha

Podmínky přijetí do kurzu
• věk 18 let
• ukončení středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou

Termín konání
• Zahájení kurzu: duben 2024
• Plánované ukončení kurzu: listopad 2024

Cena kurzu
• 15.000 Kč za teoretickou část
• Platba za případnou praktickou část dle sazebníku PNB (www.bohnice.cz)

Kapacita kurzu
• 20 osob

Ukončení kurzu
Teoretická zkouška

Kontaktní osoba
PhDr. Václav Červenka, garant kurzu
Kontakt: 284 016 244, vaclav.cervenka@bohnice.cz

Přihláška