Seminář Podpora pozitivního chování

Seminář Podpora pozitivního chování s Brianem McDonaldem

Díky podpoře náměstka pro lékařskou péči MUDr. Marka Páva, MBA, Ph.D., se podařilo zajistit mimořádný seminář Podpora pozitivního chování (PBS) pro naše zaměstnance.

Seminář se konal 18. června 2024 od 9:00 do 16:00 v Simulačním centru na oddělení 19 a následně ve velké tělocvičně.

Celého semináře se zúčastnilo celkem 16 zaměstnanců (5 lékařů, 1 sanitář a 10 všeobecných sester), společně s lektory a herci simulačního centra. Seminář vedl certifikovaný lektor PBS Brian McDonald z Irska za pomoci simultánního tlumočení.

Dopolední část byla věnována teoriím a zdrojům agrese a neklidu u pacientů s PAS, mentální retardací a kognitivními deficity. Lektor zdůrazňoval přístupy zaměřené na hledání pozitivních okolností i u problémového chování. Druhá, praktická část se zaměřila na zvládání chování a omezující postupy s respektem k právům klientů.

„Seminář byl velmi přínosný v teoretické rovině, zvláště ve snaze porozumět násilí a agresi u pacientů s poruchami chování a kognitivními deficity.“, zhodnotil seminář jeden z účastníků.

Děkujeme všem účastníkům za jejich angažovanost a cennou zpětnou vazbu. Těšíme se na další školení a zlepšování našich dovedností.