Veřejné zakázky

Domů / O NEMOCNICI / Veřejné zakázky

Veřejné zakázky PN Bohnice

Profil zadavatele
Informace k veřejným zakázkám uveřejněným na profilu zadavatele najdete na Tender arena.

E-tržiště
Veřejné zakázky realizované prostřednictvím e-tržiště naleznete na TENDERMARKET.

Poradenství

K 1. 1. 2015 nemá PN Bohnice uzavřenu smlouvu o poskytování právního poradenství.

Poradenství v oblasti možného zapojení do výzev Strukturálních fondů EU – Evropského sociálního fondu ESF a Evropského fondu regionálního rozvoje ERDF – v příslušných operačních programech, případně i do dalších dotačních programů je poskytováno na základě Smlouvy o poskytování poradenských služeb ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31.10.2017 společností Dr. Faust s.r.o. Hodinová sazba za objednanou poradcovu činnost činí 1.000 Kč + DPH v zákonné výši.

Interní protikorupční program

Postup oznámení při podezření na korupci

Školení protikorupční problematiky