Etická komise

Domů / O NEMOCNICI / Etická komise

je ustavena ředitelem Psychiatrické nemocnice Bohnice jako nezávislý poradní a iniciační orgán pro dodržování etiky při poskytování léčebné a ošetřovatelské péče a při plnění vědeckovýzkumných a vzdělávacích úkolů. Jejím základním posláním je chránit zdraví, práva a důstojnost všech osob zařazených do klinických studií a do procesu léčebné a ošetřovatelské péče. Etická komise má 8 členů, jeden člen je nezdravotník bez pracovněprávního vztahu k PNB, jeden člen je zdravotník bez pracovněprávního vztahu k PNB. Ostatní členové jsou zdravotníci a jiní odborní pracovníci zaměstnaní v PNB.

 Etická komise je složena tak, aby byla schopna vzhledem k výše uvedenému zajistit:
  • kompetentní posouzení poskytnuté dokumentace zejména z hlediska etického a dodržování postupů lege artis
  • nestrannost a vyloučit podjatost
  • vyloučení zevních vlivů, které by omezily objektivitu posouzení
  • dozor nad průběhem klinického hodnocení, ke kterému se kladně vyjádřila
  • vyjadřovat se k další problematice související s léčebně preventivní péčí v PNB

Předseda:
MUDr. Richard Krombholz, MBA, LL.M.
lékař, PN Bohnice
richard.krombholz (zavináč) bohnice.cz

Místopředseda:
PhDr. Petr Goldmann
psycholog, PN Bohnice
petr.goldmann (zavináč) bohnice.cz

Tajemník:
Mgr. Jan Pomykacz
lékárník, PN Bohnice
pomykacz (zavináč) bohnice.cz

Členové:
MUDr. Věra Ilgnerová – lékař, PN Bohnice
PhDr. Václav Červenka – vedoucí CRaT, PN Bohnice
Marta Červinská – staniční sestra, PN Bohnice
Mgr. Ivo Pelichovský – pedagog, Gymnasium, Praha 8
Mgr. Jaromír Odrobiňák – nemocniční kaplan, PN Bohnice


Etická komise prohlašuje, že byla ustavena a pracuje podle jednacího řádu v souladu se správnou klinickou praxí (GCP) a platnými právními předpisy.

Etická komise projednává agendu na svých zasedáních konaných zpravidla jednou za měsíc. V případě potřeby svolává předseda mimořádná zasedání.

Etická komise – postupuje v souladu s Vyhláškou 226/2008 Sb. o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků.

Vaše žádosti posílejte prosím na ekomise (zavináč) bohnice.cz

nebo na adresu:

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Etická komise
181 02 Praha 8, Ústavní 91

Ethics Commmitee of the Psychiatric Hospital Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8, tel: 284016111
e-mail: ekomise (zavináč) bohnice.cz, www.bohnice.cz