Dobrovolnictví

Domů / LÉČBA / Dobrovolnictví

Dobrovolnické centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice

Dobrovolnický program v Psychiatrické nemocnici Bohnice napomáhá zlepšovat psychosociální rozpoložení našich pacientů, zvyšuje úroveň kvality poskytované zdravotní péče, podporuje interpersonální komunikaci, přispívá ke kvalitnějšímu a smysluplnějšímu trávení volného času pacientů a obecně zlepšuje celkovou atmosféru v nemocnici.

Dobrovolnictví v naší organizaci probíhalo spontánně v různých formách téměř od počátku založení, kdy např. dobrovolně pomáhaly některé osoby z nedalekého okolí i z řad pacientů s výstavbou budov a areálu, zapojovaly se do nejrůznějších aktivit a organizací programů v rámci léčebného procesu a vypomáhaly v technických a administrativních úsecích nemocnice. Nebylo až tak neobvyklé, že se do dobrovolnictví zapojovali bývalí zaměstnanci, příbuzní či osoby blízké zaměstnanců, nadšenci a podporovatelé, kteří přispívali svou činností ke zkvalitnění života našich pacientů.

Od roku 2017 dochází v nemocnici ke komplexní implementaci dobrovolnického programu v rámci efektivizace a zlepšení poskytované péče. Během těchto let jsme navázali spolupráci s mnoha dobrovolníky, kteří nám pomáhali v jednorázových a dlouhodobých dobrovolnických programech či v rámci firemního dobrovolnictví.

Dobrovolníci se v současné době mohou v rámci nabízeného dobrovolnického programu zapojit do nejrůznějších činností a aktivit na odděleních nemocnice (zejména na odděleních následné péče a gerontopsychiatrických oddělení), detašovaných odděleních (terapeutické dílny, peer klub, poradny, hipoterapie a jiné) a v technických segmentech nemocnice (socioterapeutická farma, zahradnictví a další). Mohou se také zapojit do jednorázových akcí (např. pomoc s organizování různých přednášek, výstav, sportovně-kulturních aktivit a jiné) či se zapojit do firemního dobrovolnictví.

Kontakt na vedoucího Dobrovolnického centra PNB

Luboš Chlad, DiS.
dobrovolnické centrum, oddělení vnitřní a vnější komunikace
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
T: 284 016 678, M: 734 785 077
E: lubos.chlad (zavináč) bohnice.cz
www.bohnice.cz

Psychiatrická nemocnice Bohnice se od 1. dubna 2021 stala příjemcem programu

PODPORA DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI U POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Program podpory je součástí projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517) realizovaného MZ v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa – 03.3 Sociální inovace a mezinárodní. Projekt MZ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu MZ je vytvoření a implementace funkčního systému profesionálně řízeného dobrovolnictví v českém zdravotnictví, který bude zapojen do systému kontinuálního zvyšování kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb pacientům v ČR.

Výsledky projektu budou zveřejněny po skončení pilotního ověření..