Spektrum dobrovolnických činností

Domů / LÉČBA / Dobrovolnictví / Spektrum dobrovolnických činností

Úsek ošetřovatelské péče

Akutní péče
 • Individuální procházky s pacienty, na různá zaměstnání a aktivity ve volném čase.
Následná a komunitní péče I
 • Doprovázení pacientů na různé aktivity vycházky apod.
Následná a komunitní péče II
 • Spolupráce při aktivizaci pacientů, kteří nemohou opustit oddělení (zejm. v odpoledních hodinách).
 • Doprovody pacientů po areálu (na centrální terapii, LTV, psychosociální rehabilitaci atd.) a zpět.
 • Výpomoc při pořádání společenských akcí v rámci oddělení (sportovní aktivity, táborové ohně, besídky, Cirkus Paciento atd.).
 • Spolupráce při doprovázení nemocných na akce mimo PNB (např. výlety, kina, hokej, fotbal, ZOO, Botanická zahrada) a zpět, včetně výpomoci při nákupu jízdenek, vstupenek.
 • Doprovázení a výpomoc pacientům při zajišťování úředních záležitostí (např. úřad práce, pošta, ČSSZ, ubytovna, kontrola bytu, výběr poštovní schránky atd.).
 • Výpomoc a doprovod pacientů při nákupu pochutin, obuvi, oblečení, osobních potřeb (hygienické pomůcky, hodinky, rádio atd.).
 • Výpomoc s úklidem na oddělení či praním osobního prádla pacientů, zejména v době, kdy toto nemůžeme zajistit svépomocí (např. o víkendech, při pracovních neschopenkách, v rámci generálního úklidu, stěhování, po malování)
Gerontopsychiatrie – akutní péče
 • Hra různých her s pacienty (člověče nezlob se atd.), pouštění starých songů (k dispozici je CD přehrávač).
 • V případě hezkého počasí lze chodit na procházky.
 • Ležícím nemocným lze předčítat nebo si jen s nimi popovídat.
 • Se schopnějšími pacienty je možné plést, háčkovat, malovat.
Gerontopsychiatrie – následná péče
 • Podílet se zprostředkování kontaktu s vnějším prostředím, jako prevence sociální izolace.
 • Zpříjemňování volného času, který personál věnuje dalším nemocným (například společenské hry stolní, výtvarné, ruční práce, nácviky a procvičování běžných denních dovedností, pohybové aktivity – tanec, míčové hry, pomoc při nákupech, doprovod).
 • Vycházky po areálu PNB spolu s jedním členem personálu, možnost aktivizovat větší skupiny pacientů.
 • U ležících nemocných přísun nejrůznějších podnětů pro obnovení a podporu verbální komunikace (například čtení, povídání na dané téma, jednoduché ruční práce, křížovky, zpěv).
INT, LDN
 • Vycházky s pacienty.
 • Nákupy s pacienty.
 • Doprovody na akce pořádané v PNB.
 • Laické promlouvání s pacienty, kteří o to stojí.
Oddělení zdravotně-sociální péče
 • Doprovázení na vycházky, ev. akce pavilonu ve spolupráci se zaměstnanci.
 • V rámci aktivizací – předčítání, povídání o různých tématech, hraní karet a společenských her.

Socioterapeutická Farma

 • Asistence při hipoterapii (místování, doprovod a jištění pacienta)
 • Příprava sena a slámy včetně výpomoci při uskladňování v letních měsících
 • Sběr odpadků a spadaných větví v areálu PNB
 • Pomoc při terénních úpravách v PNB
 • Pomoc v zahradnictví (plení záhonů, sekání trávy, výpomoc s pracovní terapií)
 • Hrabání spadaného listí v areálu PNB
 • Úklid komunikací

Sportovně společenské akce

 • Případné využití a koordinace dobrovolníků v PNB ke sportovně společenským akcím je v řízení náměstka pro strategický rozvoj a kvalitu řízení.

Terapie – chráněné dílny

Lůžková oddělení
 • Zaměření převážně na muzikoterapii, arteterapii, činnostní terapii, kognitivní trénink.
Terapeutické dílny
 • Znalost řemesla a schopnost předávání zkušeností a dovedností z oblasti práce s textilem, papírem, dřevem, parafínem, šperky, sklem, proutím a pedikem.

Centrum psychosociálních služeb

Potřebnost/využitelnost dobrovolníků v rámci programů pracoviště:
Terapeutické pracoviště Čajovna 13. komnata. V plánu realizace různých volnočasových a vzdělávacích aktivit, tématická odpoledne nad rámec aktuálně probíhající terapie (možnost využití prostor čajovny v tesko objektu nejen během dopoledních hodin). Vedení kurzů, skupin (zpočátku za účasti terapeuta, postupně po proškolení samostatně).

 • Stolní hry (šachy, karty atd.).
 • Sportovní aktivity.
 • Výuka cizích jazyků.
 • Prostor pro další nápady dobrovolníků.

Pracovní poradna/Poradna pro bydlení. V plánu rozšíření nabídky kurzů výuky na PC pro pacienty (různé úrovně) – po domluvě s ICT a zajištění prostor učebny možnost vedení těchto kurzů (za účasti terapeuta nebo odpovědné osoby).
Zajištění individuálních doprovodů (kontakt s úřady, institucemi, návštěvy komunitních služeb apod.) a doprovody skupiny pacientů na akce tématicky související s terapeutickým plánem (dny otevřených dveří, veletrhy zaměřené na pracovní uplatnění apod.).

Aktualizace informací, kontaktů:
 • Zpracování seznamů a přehledů sociálních služeb poskytovaných pro klienty s dlouhodobým duševním onemocněním i další cílové skupiny na území Prahy a v krajích po celé ČR (komunitní podpůrné služby).
 • Potřebné kontakty z oblasti práce a bydlení (agentury, webové adresy, ubytovny, podnájmy atp.).

Zdravotně sociální péče

 • Doprovod pacientů po areálu
 • Nákupy
 • Procházky
 • Čtení knih a povídání si s pacienty

Údržba

Obnova nátěru na externích plochách (plot PNB, ostatní objekty, atd.).
Poznámka: vyžaduje dohled nad pracovníky.