Terénní odlehčovací služby

Poslání

Posláním terénní odlehčovací služby je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikovaní pracovníci terénní odlehčovací služby a rodinným pečujícím tak umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas a vyřízení potřebných záležitostí.

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním ve věku 18+.

Komu není terénní odlehčovací služba určena

 • zájemce žádá o službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby
 • zájemce nesplňuje podmínku okruhu oprávněných osob (cílové skupiny)
 • službu není možné poskytovat v prostředí, které ohrožuje život a zdraví pracovníků (agresivní zvíře v domácnosti, nevhodné hygienické podmínky
 • v domácnosti, osoba, která je agresivní, pod vlivem omamných látek apod.)

Cíle terénní odlehčovací služby

 • umožnit uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném (domácím prostředí) a poskytnout jim takovou podporu a pomoc, která jim pomáhá v co nejvyšší možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života
 • umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek
 • zamezit sociální izolaci jak uživatele služby, tak pečujícího

Nabízíme služby asistentů, kteří dle individuálního požadavku zastoupí či vypomůžou pečující osobě se zajištěním hygieny, podáním stravy, poskytnou pomoc a podporu při chůzi, doprovod na nákup či zvládání jiných denních úkonů. Nabídnou aktivizační činnosti a společnost během dne. Terénní služba působí na území hlavního města Prahy.

Rozsah poskytovaných služeb

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Jak požádat o službu

Telefonický kontakt
Zavolejte nám na telefonní číslo (+420) 284 016 304 nebo pište na e-mailovou adresu: odlehcovacisluzby@bohnice.cz. Upřesníme si požadavek služby, kapacitu služby a domluvíme se na osobní schůzce.

Osobní setkání
Společně vyplníme Kartu uživatele terénní odlehčovací služby a připravíme podklady pro uzavření smlouvy. Domluvíme se na termínech služby.

První návštěva v místě bydliště
Podepíšeme smlouvu o poskytování terénní odlehčovací služby, seznámíme se s podmínkami služby a právy uživatelů služby.

Kolik služba stojí?
Cena služby je 155 Kč / 1 hodina.

Kontakt

Bc. Jitka Krůželová, DiS.
Telefon: (+420) 284 016 304
E-mail: odlehcovacisluzby@bohnice.cz