Jarní dendrologická vycházka 2019

Zveme vás na

Jarní dendrologickou vycházku

Kdy: ve středu 22. 5. 2019
Sraz: v 16:30 hod. u Administrativní budovy PNB
Délka vycházky: cca 1½ hod.
 

 
Mohu konstatovat, že v rámci minulých dendrologických vycházek jsme již obešli všechny zajímavé stromy a keře, které rostou v areálu PNB. Letošní jarní vycházka bude proto prvou vycházkou opakovací. Budeme při ní obcházet dřeviny rostoucí v centru PNB. Některé z nich již sice budou po odkvětu (lísky, duby letní, topoly černé, většina javorů, javorovec, zlatice, dřín jarní, dřišťál obecný), ale mnohé listnáče a jehličnany právě pokvetou (jinan dvoulaločný, dřezovec trojtrnný, hroznovec hroznatý, kalina vrásčitolistá, smrky, borovice, jedle, …) a jiné se k tomu budou teprve chystat (katalpy, lípy, kaštanovník, křídlatec, …).
Z místa srazu se vydáme nejprve ke kostelu sv. Václava a ten obejdeme. Poté přejdeme k odd. č. 20, kde si mimo jiné prohlédneme hlavní dendrologickou atrakci PNB – liliovník tulipánokvětý. Před závěrem nás budou zajímat dřeviny rostoucí na svahu před Centrem krizové intervence. Nakonec se javorovou alejí vrátíme na místo srazu.
Samozřejmě, že na opakovací vycházce si budeme také opakovat. Znovu si probereme pojmy, jako jsou: naho a krytosemennost, primitivnost, květenství, hrozen, lata, vrcholík, dvounažka, tobolka, šách, a další.
 
Srdečně Vás zve Mgr. Karel Pinkas