Nabídka vzdělávání pro rok 2021

Specializační vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii


Kód: Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Popis: specializační vzdělávání MZ ČR
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry.

Vzdělávací program zahrnuje základní modul (ZM) a odborné moduly (OM 1-4), přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.
Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.

Rozsah akreditace specializačního vzdělávání v PNB: teoretická i praktická část vzdělávacího programu.

Časový rozvrh vzdělávacího programu:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

ModulNázevDélkaCena
ZMRole specialisty v poskytování zdravotních služeb5 dnů teorieteorie: 3 500 Kč
OM 1Úvod do ošetřovatelské péče v psychiatrii10 dnů teorie
5 dnů praxe
teorie: 7 400 Kč
praxe: 2 250 Kč (450 Kč/den)
OM 2Psychosociální dovednosti5 dnů teorie
6,5 dnů praxe
teorie: 3 700 Kč
praxe: 2 925 Kč (450 Kč/den)
OM 3Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii12,5 dne teorie
20 dnů praxe
teorie: 9 250 Kč
praxe: 9 000 Kč (450 Kč/den)
OM 4Komunitní péče5 dnů teorie
6,5 dne praxe
praxe: 2 925 Kč (450 Kč/den)

Cena teoretické části: 27 550 Kč
Cena praktické části: 17 100 Kč
Celková cena: 44 650 Kč

Termíny jednotlivých modulů:

ModulČást moduluTermín
ZM9. – 24. 9. 2021
OM 11. část
2. část
praktická cvičení
22. 11. – 26. 11. 2021
17. 1. – 21. 1. 2022
individuální termíny
OM 24. 4. – 8. 4. 2022
OM 31. část
2. část
23. 5. – 27. 5. 2022
10. 10. – 14. 10. 2022
OM 416. 1. – 20.1 2023

Místo konání:
Teoretická i praktická část probíhá v prostorách Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, Praha 8. Praktickou část je možné vykonávat i v jiných zařízeních, které splňují požadavky MZ ČR.


Podmínky pro podání přihlášky k atestační zkoušce:

  • absolvování teoretické a praktické výuky, včetně splnění požadované odborné praxe potvrzené ve studijním průkazu a splnění výkonů obsažených ve vzdělávacím programu potvrzené přiděleným školitelem
  • výkon povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání minimálně 1 rok z období
  • 6ti let v rozsahu minimálně ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 roky
  • v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby do data přihlášení se
  • k atestační zkoušce


Předpokládaný termín pro vykonání atestační zkoušky: březen 2023

Odborní garanti studia:
Mgr. Jana Akrmannová
Mgr. Jindra Blatnická