Ocenění pro nejlepší zaměstnance

Ocenění pro nejlepší zaměstnance z řad ošetřovatelského personálu

Slova díků zazněla v pátek 14. června při ocenění nového projektu Srdcaři z řad našeho ošetřovatelského personálu v Rytířském sále, kde bylo za svou práci oceněno dohromady 16 tzv. Srdcařů.

Jednalo se o první ročník projektu. „Rádi bychom v tomto projektu pokračovali a každoročně oceňovali a odměňovali nejlepší zaměstnance z řad ošetřovatelského personálu. Věříme, že tímto způsobem vyjádříme nejen naši vděčnost a uznání, ale také podpoříme motivaci a spokojenost zaměstnanců v naší nemocnici.“, sdělila MUDr. Zuzana Barboríková, MBA, ředitelka nemocnice.

Všichni nominovaní si z rukou ředitelky nemocnice Zuzany Barboríkové a hlavní sestry Jany Akrmannové převzali ocenění v podobě certifikátu, relaxačně vzdělávacího pobytu a květiny.

Tento projekt nazvaný Srdcař PN Bohnice vznikl s cílem ocenit nejlepší členy ošetřovatelského týmu, kteří zvláště svým lidským přístupem a péči přispívají k lepšímu životu našich pacientů. S nadšením a mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností pečují nejen o pacienty, ale i o své oddělení a jsou pro všechny příkladem pro svou lidskost a pracovitost.

Ošetřovatelský personál je páteří našeho zdravotnického systému a jeho práce je neocenitelná. Sestry, ošetřovatelé a sanitáři jsou vždy v první linii péče, poskytují pacientům svou odbornou pomoc a přívětivý přístup. Právě odhodlání, trpělivost a empatie jsou neocenitelné a z tohoto důvodu jsme připravili pro vás projekt Srdcař PN Bohnice, který bude pravidelně odměňovat ty, kteří se vyznačují výjimečnými pracovními výkony a empatickým přístupem k pacientům.

„Tímto oceněním chceme našemu ošetřovatelskému personálu poděkovat za jejich neúnavnou práci a poskytnout jim příležitost k zaslouženému odpočinku a relaxaci.“, řekla hlavní sestra Mgr. Jana Akrmannová.