Prohlídka Kostela sv. Václava

Komentovaná prohlídka s průvodkyní Ing. Janou Černou.

20. 10. 2022 od 16:00 hodin
Kostel sv. Václava, Praha 8 – Bohnice

Uvidíme pozoruhodný interiér kostela, krásné mozaiky českých světců na jeho zdech, sochy znázorňující ochránce pečujících o nemocné a poslechneme si, jaké stopy na kostele zanechala stále se proměňující doba naší historie.