Semináře na zvládání krizových situací

První semináře zaměřené na zvládání krizových situací a sebeochrany jsou za námi

Prvních 33 zaměstnanců prověřilo během měsíců května a června naše nové semináře. Gratulujeme nejen jim, ale i všem, kteří se na tvorbě a realizaci seminářů a workshopů podíleli.

Odborným garantem je Mgr. Jan Běhounek, který tento projekt v nemocnici prosadil a stojí za celou koncepcí kurzu. Běhounek společně s Mgr. Jarkem Pekarou, Ph.D., který je koordinátorem seminářů zaměřených na zlepšení dovedností v oblasti zvládání krizových situací a pozitivního behaviorálního přístupu, tyto akce školí.

Semináře seznámili účastníky se širokou škálou komunikačních i praktických technik a strategií, které mají za cíl snížit napětí v potenciálně nebezpečných situacích.

Jak popisuje jedna z intervencí modelu Safewards: “Když jsou pacienti podráždění, naštvaní či neklidní a situace přeroste do krize, která může vyústit v násilí či sebepoškození, v mnoha případech postačí i to, že s pacienty mluvíme a tím jim pomůžeme se uklidnit.”

Tým herců, lektorů a techniků vytvořil vysoce kvalitní seminář, který je rozdělen do tří hodinových částí:

  1. Teorie agrese a násilí: Deeskalační zásady a tipy.
  2. Sebeochrana a komunikace: Včetně šetrného držení pacienta.
  3. Simulační scénáře: Dvě praktické simulace s herci, zpětnou vazbou pomocí kamer a mikrofonů.

„Zaměstnanci oceňují realističnost situací díky hercům, kvalitu prostor simulačního centra, techniky sebeochrany i hodinovou dotaci semináře.“, popisuje seminář koordinátor Pekara.