Pomoc občanům Ukrajiny

Domů / Pomoc občanům Ukrajiny

Psychiatrická nemocnice Bohnice nabízí občanům Ukrajiny psychiatrickou léčbu a psychologickou podporu.

Standardně poskytovaná psychiatrická péče je pro občany Ukrajiny zdarma a zahrnuje jak léčbu ambulantní a lůžkovou, tak krizovou intervenci. Psychiatrická nemocnice Bohnice disponuje také ukrajinsky mluvícím personálem.

V případě potřeby ambulantní péče či v případě potřeby hospitalizace se prosím dostavte na Centrální příjem pacientů (na mapě CPP), péči poskytujeme nepřetržitě.

V případě potřeby osobní krizové intervence prosím volejte (+420) 284 016 110, nebo se dostavte do Centra krizové intervence osobně (na mapě CKI), pomoc poskytujeme nepřetržitě.

Kde se nacházíme: Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91, 181 02 Praha 8.

Jak se k nám dostanete: ze stanice metra Kobylisy (linka C) autobusy č. 200 a 177 do zastávky Katovická nebo linkou č. 152 do zastávky Libeňská (do areálu nemocnice autobus č. 235).

Pschiatrická ambulantní péče a psychiatrická hospitalizační péče je nabízena dospělým od 18 let ( také nabízíme pedopsychiatrickou péči) 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Tento typ péče může v různých etapách života potřebovat každý a to i vlivem nepříznivých životních okolností,traumatických událostí, ztrátou životních jistot a nadměrným stresem, kdy se může rozvinout duševní onemocnění či zhoršit jeho stávající stav.

Tyto problémy mnohdy nelze překonat pouhou vůlí a nevyplácí se je bagatelizovat nebo ignorovat. Naopak, čím dříve je zahájena adekvátní léčba, tím větší je naděje na úzdravu. Při včasném rozpoznání nemoci je možné zabránit jejímu plnému rozvinutí.

Komplexní odborná pomoc, čas strávený na lůžku, režimová opatření i nabídky terapeutických a rehabilitačních aktivit směřují k tomu, aby se hospitalizovaní mohli co nejdříve a v co nejlepším zdravotním stavu znovu vrátit k životu mimo nemocnici.

Centrum krizové intervence nabízí psychiatrickou či psychologickou pomoc dospělým od 18 let s akutními obtížemi.

Pomoc je poskytována bez předchozího objednání, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pomoc a podporu mohou využít ti, kdo se ocitli v krizové situaci se kterou si aktuálně nevědí rady a která se může týkat nejrůznější oblastí života. Jedná se o stavy související se ztrátou životních jistot a ztrátou někoho blízkého, propukající psychické potíže – deprese, úzkosti, panika, nutkavé myšlenky, pocity ohrožení, myšlenky na sebevraždu, náhlé zhoršení zdravotního stavu u osob s léčeným psychiatrickým onemocněním atp.

Психіатрична лікарня Богніце пропонує громадянам України психіатричне лікування та психологічну підтримку.

Стандартна психіатрична допомога надається громадянам України БЕЗКОШТОВНО і включає як амбулаторне, так і стаціонарне лікування, а також кризове втручання. У психіатричній лікарні Богніце також є персонал, що говорить українською мовою.

У разі необхідності амбулаторної допомоги або в разі необхідності госпіталізації, будь ласка, приходьте в центральний прийом пацієнтів (на карті ЦПП ), де ми надаємо допомогу цілодобово.

Якщо вам необхідно особисте кризове втручання, будь ласка, зателефонуйте (+420) 284 016 110 або особисто приходьте в центр кризового втручання (на карті CKВ), ми надаємо допомогу цілодобово.

Де нас знайти: Психіатрична лікарня Богніце 91, 181 02 Прага 8.

Як дістатися до нас: від станції метро Кобиліси- Kobylisy (лінія C) автобуси № 200 і 177 до зупинки Катовіцка – Katovická або по лінії № 152 до зупинки Лібеньска- Libeňská (автобус № 235 до ареалу лікарні).

Психіатрична амбулаторна допомога та психіатрична стаціонарна допомога надаються дорослим віком від 18 років (ми також пропонуємо допомогу в дитячій психіатрії) 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Цей вид допомоги може знадобитися кожному на різних етапах життя, а саме під впливом несприятливіх життєвіх обставин, травматичних подій, втрати безпеки життя і надмірного стресу. В цей час може виникнути психічне захворювання або погіршитись його стан.

Ці проблеми часто не можуть бути вирішені однією лише волею, і не варто применшувати або ігнорувати їх. Навпаки, чим раніше буде розпочато адекватне лікування, тим більше шансів на одужання. При своєчасному розпізнаванні симптомів можна запобігти розвитоку захворювання.

Комплексна професійна допомога, час проведений в лікарні, режим та пропозиції терапевтичних і реабілітаційних заходів спрямовані на те, щоб госпіталізовані пацієнти могли повернутися до життя поза лікарнею якомога швидше і в найкращому стані здоров’я.

Центр кризового втручання пропонує психіатричну або психологічну допомогу дорослим у віці від 18 років, з гострими симптомами психічних порушень.

Допомога надається без попереднього запису, 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Допомогою і підтримкою можуть скористатися ті, хто опинився в безвихідній кризовій ситуації, яка може стосуватися різних сфер життя. Це стани, пов’язані з втратою безпеки життя і втратою близької людини, спалахами психологічного стресу – депресією, тривогою, панікою, нав’язливими думками, почуттям загрози, думками про самогубство, раптовим погіршенням здоров’я у людей з психічним захворюванням і т. д.