Výběrové řízení – Ekonomický náměstek

Ředitelka Psychiatrické nemocnice Bohnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK

Pracovní náplň:

  • Řešení komplexu úkolů v oblasti ekonomického řízení Psychiatrické nemocnice Bohnice.
  • Zpracovánínávrhu ekonomické koncepce nemocnice s důrazem zejména na finanční plánování, minimalizace nákladů a efektivní využití finančních zdrojů – aktivní zapojení do výběrových řízení v rámci centrálního nákupu.
  • Řízení daňové politiky nemocnice.
  • Sestavování finančního plánu nemocnice.
  • Řízení a kontrola činností útvarů ekonomického úseku:
  1. Odbor ekonomický
  2. Odbor centrálního nákupu
  3. Oddělení zdravotních pojišťoven

Více informací o výběrovém řízení najdete zde.