Výstava fotografií

Výstava fotografií Vladimíra Stibora

v Psychiatrické nemocnici Hohnice s názvem

„Mezi svými“

 
Zahájení ve středu 4. března 2020 od 15:15 hodin.
 
Úvodní slovo: Františka Vrbenská
Recitace: Zita Malaníková
Host výstavy: Štěpán Stibor ml.
Kolekce snímků bude vystavena 1 měsíc.