Základní hygienická opatření pro návštěvníky akce Dny evropského dědictví

Základní hygienická opatření pro návštěvníky akce Dny evropského dědictví – zpřístupnění kostela sv. Václava 12.9. 13:00 – 17:00

a) Návštěvník akce je povinen použít pro vstup do areálu hlavní vchod (Ústavní ul.), kde nahlásí ostraze důvod své návštěvy.
b) Návštěvník akce je povinen ve všech vnitřních prostorech (Administrativní budova, kostel sv. Václava) nosit roušku či jiný ochranný prostředek.
c) Návštěvník by se měl zdržovat pouze na místech mezi kostelem a hlavním vchodem a pokud možno nekontaktovat jiné osoby v areálu.
d) Při vstupu do areálu i do kostela sv. Václava budou k dispozici desinfekční prostředky.

Kontaktní osoba:
Luboš Chlad
M: 734 785 077
E: lubos.chlad@bohnice.cz