Terénní odlehčovací služby

…místě bydliště Podepíšeme smlouvu o poskytování terénní odlehčovací služby, seznámíme se s podmínkami služby a právy uživatelů služby. Kolik služba stojí? Cena služby je 120 Kč / 1 hodina. Kontakt…

Obovení Terénní odlehčovací služby

Od 1. 5. 2021 jsou opět v provozu Terénní odlehčovací služby PNB. Nové žádosti zasílejte na email: jitka.kruzelova@bohnice.cz nebo na odd. 34/ZAP, Bc. Jitka Krůželová, DiS. Dočasně je pozastaveno přijímání…

Transformace nemocnice

…zdravotně sociálními lůžky. Do nepilotní fáze svého provozu vstoupilo Centrum duševního zdraví Praha 9 a 18 dne 1. 1. 2020. Vlastní sociální služba nemocnice s označením Odlehčovací služby nemocnice zahájila…

Zdravotně sociální péče

…domov se zvláštním režimem), nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (pečovatelská služba apod.). Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení se…

Oddělení 34. – Zdravotně sociální péče

…zvláštním režimem), nebo zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (pečovatelská služba apod.). Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení se uzavírá na…

Historie nemocnice

…– západ a Prahu – východ. Problémy se týkaly i trvale poddimenzovaného počtu v nejnáročnějších kategoriích pracovníků: lékařů, psychologů a středních zdravotnických pracovníků, což bránilo nemocnici poskytovat odborné služby v…

FMT Bohnice

…pracovníka. Péče je poskytována ambulantní / konzultační i terénní formou.  Hlavním cílem služby terénního týmu je poskytování služby v přirozeném prostředí pacienta/klienta. Jedná se nejenom o přímou práci s pacientem/klientem,…

Následná péče II.

…kterou zajišťují terapeuti formou činnostních terapií, tréninkem kognitivních funkcí, nácvikem praktických a komunikačních dovedností. V poslední fázi léčby následuje resocializace formou navazování na komunitní služby jako centra duševního zdraví (CDZ),…

Interní oddělení

…lékařům jiných základních oborů z jiných zdravotnických zařízení. MUDr. Jan Hajíček. Léčebna dlouhodobě nemocných – oddělení 25 „Léčebna dlouhodobě nemocných v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice poskytuje služby zejména chronicky nemocným z obvodu…