Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů, návštěvníky areálu

Návštěvy pacientů (i vzájemně mezi odděleními) jsou zakázané. Výjimky jsou možné v následujících případech:a. Návštěvy nezletilých pacientů.b. Návštěvy pacientů s omezenou svéprávností (myšleno zejména návštěva opatrovníka spojená s výkonem opatrovnických povinností).c. Návštěvy pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Balíčky. Současná situace v … » číst více

Darujte roušku naší nemocnici

Vzhledem k setrvávajícím hygienicko-epidemiologickým opatřením Psychiatrická nemocnice Bohnice opět poptává textilní roušky. Zásoby, které jsme od Vás získali darem během jara tohoto roku se nezadržitelně tenčí. Převážná většina z nich byla využívána našimi pacienty a zaměstnanci, některé jsme darovali jiným potřebným osobám … » číst více

Doléčovací programy pro veřejnost

Ve dnech 5.10.2020 – 18.10.2020 se na pavilonech 18, 31 a 35 nebudou konat pravidelné doléčovací programy pro veřejnost.

Aktuální hygienicko-epidemiologická opatření nemocnice

V současné době platí zákaz vstupu do areálu PN Bohnice veřejnosti a nepovolaným osobám (netýká se pacientů přicházejících na Centrální příjem pacientů, Centrum Krizové Intervence a objednané kontroly do ambulancí). Návštěvy pacientů (i vzájemně mezi odděleními) v budovách oddělení jsou zakázané s následujícími … » číst více

Obnovení terapeutických programů

V návaznosti na aktualizovaná organizační opatření od pondělí 29. 6. 2020 na odd. 31 obnovujeme terapeutické programy i pro pacienty přicházející z terénu. ELPA, doléčovací skupina, gamblerská skupina, anonymní alkoholici, anonymní narkomani i anonymní gambleři budou tedy od pondělí fungovat v původních … » číst více

Bohnice na Housce 2020

17. ročník festivalu Bohnice na Housce Hrad Houska 25. – 26. 7.2020 Psychiatrické nemocnice Bohnice pořádá poslední víkend v červenci na nádvoří hradu Houska již 17. ročník akce Bohnice na Housce. Po celý víkend si budete moci vyzkoušet rozličná řemesla využívaná při … » číst více

Informace pro příbuzné a blízké osoby našich pacientů

Návštěvy pacientů (i vzájemně mezi odděleními) jsou od 25. 5. povolené v pracovních dnech v čase od 14 do 17 hodiny o víkendech od 13 do 17 hodiny s následujícími omezeními a pravidly: Na návštěvu pacienta lze ve stejném čase připustit přítomnost nejvýše dvou osob (výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když … » číst více