Ukončení hospitalizace

Domů / ZÁKLADNÍ INFORMACE / Ukončení hospitalizace

O propuštění z léčení rozhoduje lékař (primář, vedoucí, ošetřující nebo službu konající). Při propuštění z nemocnice odevzdají pacienti zdravotní sestře všechny zapůjčené předměty a současně jim bude vydáno vše, co měli během pobytu v úschově. Při propuštění je nemocný vybaven léky na nezbytně nutnou dobu, zpravidla na 3 dny. Každý pacient může být na vlastní písemnou žádost (revers) předčasně propuštěn (pokud neexistují důvody k nedobrovolné hospitalizaci) a má právo na včasné vyrozumění člena své rodiny nebo jiné osoby, kterou označí při svém propuštění v případě, že není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby.

Při propuštění má každý pacient právo na informace o dalším průběhu léčby a na zajištění dopravy do místa bydliště v případě, že jeho zdravotní stav, podle posouzení ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby.

Při propuštění ošetřující lékař vhodným a srozumitelným způsobem poučí nemocného o jeho zdravotním stavu, dalším postupu léčení, o životosprávě a o další pracovní schopnosti a současně se přesvědčí, zda pacient jeho poučení porozuměl.

Při propuštění vydá ošetřující lékař nemocnému stručnou předběžnou zprávu o průběhu léčení v PN Bohnice, která obsahuje základní údaje a slouží k rychlé orientaci ambulantního lékaře, zpravidla psychiatra. Podrobná písemná zpráva o nemoci a léčení je zásadně zasílána registrujícímu praktickému lékaři a příslušnému ambulantnímu psychiatrovi poštou. Při propouštění z léčení jsou současně vyúčtovány vzájemné finanční pohledávky. Nemocný, který byl po dobu pobytu v pracovní neschopnosti, je předán do další péče ambulantnímu lékaři, nebo je pracovní neschopnost ukončena.