# ADVENT A VÁNOCE 2016

Adventní koncerty v nemocničním kostele sv. Václava

Začátky vždy v 17:00 hodin a vstupné dobrovolné
27.11. Japonští a korejští instrumentalisté
4.12. Dětský sbor Osmikvítek a ženský sbor Cantarina
11.12. Hudba starých mistrů (soprán v doprovodu varhan, hoboje a fagotu)
18.12. Orchestry a sólisté ZUŠ Klapkova
Vánoční svátky v nemocničním kostele sv. Václava
27.11. Žehnání adventních věnců při bohoslužbě od 10 hodin
4. 12. 2016 – 29. 1. 2017 Výstava pacientských betlémů
16.12. Koncert Musica da Chiesa a CZŠL Don Bosco od 10:00 hodin
24.12 a 25.12. Příležitost odnést si světlo z Betléma při mši svaté
24.12. Půlnoční mše svatá v 15:30 a 24:00 hodin
25.12. Vánoční mše svatá v 10:00 hodin
31.12. Silvestrovská mše svatá v 15:30 hodin
1. 1. 2017 Novoroční mše svatá v 10:00 hodin
6. 1. 2017 Tříkrálový koncert Carmina Dulcia od 14:00 hodin
Před nemocničním kostelem sv. Václava
11.12. Vánoční trhy a zpívání koled u venkovního betléma (13-17 hodin)