Edukace rodinných příslušníků

Domů / AKTIVITY / Edukace rodinných příslušníků

V prostorách Centra krizové intervence se pravidelně schází podpůrná skupina pro rodiče a další blízké osoby lidí s duševním onemocněním schizofrenního okruhu.

Smyslem setkávání skupiny, vedené dvěma zkušenými terapeuty, je vzájemná podpora lidí, kteří řeší podobné otázky, mají stejné nebo podobné obavy a zkušenosti a chtějí se o onemocnění svého blízkého dozvědět co možná nejvíce.

Skupina probíhá 1x/14 dní, vždy v úterý od 18-19:30 hodin, v terapeutické místnosti denního stacionáře pro psychózy, v přízemí budovy Centra krizové intervence, účast je možná po předchozím objednání a domluvě s vedením skupiny.
Podrobnosti naleznete v přiloženém informačním letáku.