Ceník vzdělávání

Domů / PRO ODBORNÍKY / Vzdělávání odborníků / Ceník vzdělávání

Stáží a odborných praxí v Psychiatrické nemocnici Bohnice (ceny jsou uvedeny vč. DPH).

Postgraduální stáže

Lékařský pracovník:

 Stáž 1-5 měsíce 450 Kč/den, max. 6.800 Kč měsíčně
 Stáž nad 5 měsíců 150 Kč/den
 Bezúplatná stáž – pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB

 Nelékařský pracovník:

 Stáž 1-5 měsíců 350 Kč/den, max. 3.600 Kč měsíčně
 Stáž nad 5 měsíců 150 Kč/den
 Stáž v rámci studia specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii 400 Kč/den
Stáž v rámci studia specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii na akreditovaném oddělení 450 Kč/den
Stáž v rámci studia AKK Psycholog ve zdravotnictví (IPVZ)hradí IPVZ
 Bezúplatná stáž – pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB

Výjimkou z tohoto ceníku mohou být stáže organizované prostřednictvím IPVZ.
Stážista si o tuto výjimku sám požádá a výjimka je poskytnuta až po schválení se souhlasem garanta.

Pregraduální stáže a odborné praxe

Student/medik:
 
Stáže a odborná praxe v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.
Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.
V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí smlouvy.
Stáže a odborná praxe nad rámec odborné výuky nebo denního studia – 200 Kč/den.