# Interna

Stáže na odborných pracovištích dle zákona č. 95/2004 Sb. (obor interna).
Odborná stáž dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Místo konáníPsychiatrická nemocnice Bohnice
Datum konáníDle dohody
Odborný garantMUDr. Jan Hajíček
Bližší informacejan.hajicek (zavináč) bohnice.cz
Stravovánímožnost zakoupení oběda v jídelně PNB v hodnotě 96 Kč
Ubytovánínení zajišťováno
Účastnický poplatek 
Postgraduální stáže
 
Stáž 1-5 měsíce – 350 Kč/1 den, max. 6.800 Kč měsíčně
Stáž nad 5 měsíce a déle – 150 Kč/1 den
 
Bezúplatná stáž – pouze na základě individuální žádosti schválené ředitelem PNB
 
Výjimkou z tohoto ceníku mohou být stáže organizované prostřednictvím IPVZ.
Stážista si o tuto výjimku sám požádá a výjimka je poskytnuta až po schválení se souhlasem garanta.
 
Pregraduální stáže
 
Student/medik:
 
Stáže v rámci povinné výuky denního studia jsou poskytovány bezplatně.
Metodický dohled ze strany pracovníků PNB je poskytován na základě smluvního ujednání mezi PNB a školou.
V případě rámcové smlouvy mezi školou a PNB a skupinové stáže nebo praxe bude cenové ujednání součástí smlouvy.
 
Stáže nad rámec odborné výuky nebo denního studia – 200 Kč/den
ÚhradaPo potvrzení přihlášky obdržíte fakturu, jejíž úhradu proveďte nejpozději 10 dní před nástupem na pracoviště v PNB

 Postup zajištění odborné stáže:

  1. Zájemce o odbornou stáž si zajistí souhlas a termín – elektronicky – zasláním formuláře, který je zde ke stažení – nejpozději 1 měsíc před plánovanou stáží.
  2. Zájemce o odbornou stáž obdrží potvrzení termínu stáže a následně návrh smlouvy společně s fakturou
  3. Návrh smlouvy o odborné stáži vyplněnou zájemcem a případně potvrzenou zástupcem vysílajícího zařízení, případně doklad o zaplacení faktury nutno doložit nejpozději v den nástupu zaměstnanci zodpovědnému za vzdělávání (Robin Freisleben, personální odbor – vzdělávání).
  4. V den nástupu na odbornou stáž se stážista dostaví ke garantovi vzdělávání, který mu určí program vzdělávání a seznámí se základními povinnostmi a právy při vzdělávání a určí školitele, ke kterému byl k výkonu vzdělávání přidělen. Zároveň stážista absolvuje vstupní instruktáž BOZP a PO.
  5. Stážista se po celou dobu pobytu v Psychiatrické nemocnici Bohnice identifikuje kartou, která je mu vydána v den nástupu.

Žádost o umožnění odborné stáže – formulář
Jak se k nám dostanete