# Ne stigmatizaci duševně nemocných

Domů / LÉČBA / Ne stigmatizaci duševně nemocných

Ještě i v dnešní době je psychiatrická péče zatížená nesmyslnými předsudky. Jejich zdrojem je strach z duševního onemocnění, vyvolávaný také například zprávami v médiích o „nebezpečných šílencích“. Veřejnost bohužel není objektivně informována o problematice psychických poruch i o moderním přístupu k jejich terapii.

V České republice se v psychiatrických nemocnicích každoročně léčí téměř 40 tisíc lidí a v psychiatrických ambulancích provedou lékaři každý rok více než 2 800 000 různých vyšetření. S psychiatrickou péčí mají každoročně zkušenost statisíce lidí.

Množství lidí, kteří v některé etapě života potřebují psychiatrickou pomoc, se blíží počtům účastníků dopravního provozu. Bylo by nesmyslné tvrdit, že všichni řidiči jsou „nebezpeční šílenci“ jen proto, že zprávy v televizi a v novinách si všímají pouze dopravních nehod. O tom, že šťastně dojeli domů, média neinformují. O životě lidí s duševním onemocněním, o jejich cestě ke zdraví a k návratu do každodenního života novináři bohužel nepíší.

Z neznalosti charakteru a širších souvislostí vzniku duševního onemocnění pramení strach z duševně nemocných lidí, jejich stigmatizace a odsouvání na okraj společnosti. Chceme tento stav změnit. Psychiatrická nemocnice Bohnice se v souladu s připravovanou reformou psychiatrické péče snaží o zlepšování kvality života lidí s duševním onemocněním a o jejich co nejúplnější návrat do běžného života.