# Péče v komunitě

Domů / LÉČBA / Péče v komunitě

Na péči poskytovanou během pobytu v psychiatrické nemocnici musí po propuštění pacienta navazovat péče v místě jeho bydliště. V současnosti jsou pacienti odkázáni pouze na psychiatrické ambulance. Jejich počet ani kapacita neodpovídá skutečným potřebám. Ve spektru poskytovaných služeb jsou velké mezery, chybí například psychoterapie nebo služba psychiatrických sester v terénu.

Připravovaná reforma psychiatrické péče v ČR počítá se vznikem center duševního zdraví, která nabídku služeb podstatně rozšíří. Vedle psychiatrických ambulancí by měly fungovat denní stacionáře, krizová centra a také terénní týmy pečující o nejzávažněji duševně nemocné v místě jejich bydliště.

Sociální služby (například chráněné bydlení, chráněná pracovní místa, poradenství) nabízejí v současnosti psychiatrickým pacientům většinou pouze nestátní neziskové organizace. Jejich kapacita je omezená, na většině území České republiky tyto služby úplně chybí. Praha má tu výhodu, že zde existuje řada dobře fungujících pracovišť.

Psychiatrická nemocnice v Bohnicích je v kontaktu s pražskými poskytovateli zdravotně – sociálních služeb a snaží se připravit své pacienty na jejich péči a režim práce. Spolu s neziskovou organizací Fokus Praha provozují Centrum duševního zdraví pro Prahu 8, které poskytuje terénní péči obyvatelům této městské části.

Důležitou součástí nízkoprahové pomoci v Praze je Centrum krizové intervence, které sídlí v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Krizové centrum nabízí lidem v náročných psychosociálních (životních) situacích (takových, které již nejsou schopni sami zvládnout) akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc. Součástí centra je také Linka důvěry.