# Rehabilitace

Domů / LÉČBA / Rehabilitace

CENTRUM PSYCHOSOMATICKÉ REHABILITACE A TERAPIE

Centrum psychosomatické rehabilitace a terapie vede Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová.

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová Vedoucí Centra psychosomatické rehabilitace a fyzioterapie, pavilon č. 4, statek (hipoterapie)

Mgr. Michaela Zahrádka Köhlerová

Ambulantní fyzioterapie a ergoterapie pro veřejnost: https://rehabilitace.bohnice.cz
V případě zájmu o uskutečnění praxe na našem oddělení kontaktuje vedoucího daného oboru a vyplňte formulář.


FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie je součástí komplexní rehabilitace a zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch zejména pohybového aparátu, ale i dalších systémů. Využívá postupy fyzikální terapie a škálu metod kinezioterapie a měkkých a mobilizačních technik. Fyzioterapeut poskytuje edukaci a doporučení pro pacienta, rodinné příslušníky a ošetřující personál, jehož součástí je také autoterapie, využívání kompenzačních pomůcek, nácvik správné ergonomie a pohybového režimu.
Centrum psychosomatické rehabilitace a terapie poskytuje individuální a skupinové terapie pro pacienty nemocnice a v rámci ambulantního provozu také individuální terapie pro nehospitalizované pacienty.

Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Anna Kopecká, linka 634.


ERGOTERAPIE

Centrum psychosomatické rehabilitace v Psychiatrické nemocnici Bohnice poskytuje ergoterapii hospitalizovaným pacientům formou skupinových nebo individuálních terapií. V rámci individuální terapie lze s pacientem provádět nácvik personálních denních činností, nácvik instrumentálních aktivit všedního dne, funkční ergoterapii a poradenství. V rámci těchto oblastí jsou specifikovány konkrétnější činnosti, např. trénink kognitivních funkcí, trénink psychosociálních složek činnosti atd.

Vedoucí ergoterapeut: Mgr. Kristýna Jedličková, linka 511.


LOGOPEDIE

Logopedie v PNB je určena klientům v péči Psychiatrické nemocnice Bohnice, kterou provádí klinický logoped a řečový terapeut. V rámci logopedie se může po domluvě s pacientem a na oddělení účastnit i canisterapeutický pes, který napomáhá komunikačnímu propojení s klientem, aktivizaci, snižování tenze, cvičení jemné motoriky, cvičení artikulace, emoční zpestření.

Terapeutický tým: Mgr. Ester Lochmanová, Mgr. Věra Hořejší, tel. číslo 284 016 450.


HIPOTERAPIE

Klientům s obtížemi z oblasti neurologie a ortopedie (DMO, hypotonický syndrom, CKP, sclerosa multiplex, skoliosa, dlouhotrvající bolesti zad) nabízíme terapii prostřednictví koně. Jedná se o pasivní jízdu na hřbetě vedeného, speciálně připraveného koně. Obvykle probíhá v tříměsíčních cyklech. Více na: https://hipoterapie.bohnice.cz

Vedoucí hipoterapeutického střediska: Hana Hermannová, linka 469 (všední dny 12:00 – 13:00 hodin).


Letáky ke stažení