Akutní péče II.

Domů / LÉČBA / Akutní péče II.

Primariát Akutní péče II. vede MUDr. Pavel Trančík.
Emeritní primář: MUDr. Zdeňka Vyhnánková.
Vrchní sestra: Mgr. Jana Akrmannová.

MUDr. Pavel Trančík

MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Mgr. Jana Akrmannová

Mgr. Jana Akrmannová

Oddělení tohoto primariátu:
Oddělení 26. má celkem 40 lůžek pro muže i ženy ve věku od 18 do 65 let.
Rozdělen je do patra, které má 21 lůžek a v přízemí je 19 lůžek.

Oddělení 26. je příjmové oddělení pro klidné, komunikující a neagresivní nemocné, kteří prošli akutním centrálním příjmem. Naším úkolem je určení diagnózy a základní zaléčení pacienta, abychom ho v dohledné době mohli propustit domů nebo ho předali na oddělení následné péče.“
MUDr. Zdeňka Vyhnánková


Příjmové oddělení pro muže a ženy – oddělení 26

„Oddělení přijímá muže a ženy ve věku 18 až 65 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje lůžkovou péči, ale neprojevuje se agresivním chování a odmítáním spolupráce. Oddělení 26 je příjmové uzavřené akutní oddělení, kam jsou přijímáni pacienti k diagnostickému i léčebnému pobytu prostřednictvím centrálního příjmu pacientů nebo překladem z jiného oddělení akutní péče v naší nemocnici. Oddělení neposkytuje specializovanou péči pro pacienty se závislostí na návykových látkách a neošetřuje psychomotoricky neklidné a agresivní nemocné“.

„K nám by se měl dostat pacient, který ještě není schopen pobytu na otevřeném oddělení, ale současně by to měl být pacient, který rámcově spolupracuje a není neklidný. Pacient, který opravdu nespolupracuje a je neklidný, nebo u něj hrozí riziko velkého neklidu, je umístěn na neklidovém oddělení v přízemí oddělení 27, kde má zajištěnu intenzivní psychiatrickou péči,“. Na oddělení 26 se rovněž nepředpokládá ošetřování dlouhodobě hospitalizovaných chronických nemocných. O tyto pacienty pečují jiná oddělení psychiatrické nemocnice. Máme tady celou škálu psychiatrických diagnóz. Nejčastější jsou psychózy, hlavně schizofrenie, deprese, poruchy osobnosti. Přesto sem někdy přijdou i pacienti s drogovou problematikou, závislí třeba na alkoholu nebo na drogách, a to ve chvíli, kdy jsou příslušná oddělení již přeplněná“.

Oddělení 26 má celkem 40 lůžek a je rozdělen na dvě patra. V přízemí je 19 lůžek a v prvním patře 21 lůžek. „Každé patro má samostatnou lékárnu a hygienické zařízení, společná je jídelna a prostor pracovní terapie. Při přijetí sestra seznámí pacienta s provozem a uspořádáním oddělení a s tím, kdo se o něj bude starat. Základní informace o režimu oddělení, terapeutických aktivitách a o složení terapeutického týmu obdrží pacient i na informačním letáku, kde se dozví, kdy se na oddělení konají komunity a vizity, kdy může hovořit s psycholožkou nebo se sociální pracovnicí“.
MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Ošetřující tým oddělení spolu s primářkou tvoří vedoucí lékař, sekundární lékaři, psychologové, sociální pracovnice, terapeut, staniční sestra, tým sester a ošetřovatelů. Vycházky pacientů mimo areál nemocnice jsou udělovány podle zdravotního stavu pacientů po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem a s vědomím vedoucího lékaře nebo primáře oddělení. Vycházky po areálu léčebny jsou možné buď v doprovodu ošetřovatele nebo příbuzných v dopoledních a odpoledních hodinách, nebo samostatně v době od 13 hod do 17 hodin. O typu vycházky rozhodne ošetřující lékař podle zdravotního stavu pacienta.


Oddělení 9 – Covid

Prim. MUDr. Pavel Trančík současně vede oddělení 9 – COVID.
Oddělení 9 je určeno pro pacienty s nemocí COVID 19. V současné době je dočasně uzavřeno.