Akutní péče – VII. Primariát

Domů / LÉČBA / Akutní péče – VII. Primariát

Primariát vede: MUDr. Milena Lochmannová.
Vrchní sestra: Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.

MUDr. Milena Lochmannová Následná péče I., oddělení č. 21 / 30

MUDr. Milena Lochmannová

Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D. Segment akutní a následné péče I

Mgr. Hana Tošnarová, Ph.D.

Tento primariát má dvě oddělení:
Oddělení akutní péče 21 – uzavřené oddělení pro muže do 65 let.
Koedukované oddělení akutní péče 30 – otevřené oddělení pro ženy a muže do 65 let.


Oddělení akutní péče 21 – uzavřené oddělení pro muže do 65 let

Oddělení pavilonu 21 prošlo v posledních letech řadou zásadních změn. Od oddělení pro chronicky nemocné ženy, přes oddělení I. následné péče pro ženy, oddělení pro ženy i muže až po nynější příjmové oddělení pro muže. Co se nezměnilo je skutečnost, že jde o oddělení uzavřené.

Pavilon má celkem 40 lůžek. Přijímáme muže ve věku od 18 do 65 let. V přízemí je k dispozici 19 a v patře 21 lůžek.
Staráme se o pacienty většinou se závažnými duševními poruchami z okruhu psychotických onemocnění, o pacienty s afektivními poruchami, dostávají se k nám často pacienti po sebevražedných pokusech i pro agresivní chování pod vlivem duševní nemoci či návykových látek, lidé závislí na alkoholu či jiných návykových látkách (i když pro ně jsou primárně určeny oddělení specializovaná pro léčbu závislostí – AT oddělení ), také dekompenzovaní pacienti s poruchami osobnosti. Tedy pacienti, jejichž stav vyžaduje akutní psychiatrickou péči či observaci na uzavřeném psychiatrickém oddělení.

Pacienty má v péči multidisciplinární tým, který se skládá z lékařů, psychologů, terapeutky, sociální pracovnice, zdravotních sester a sanitářů.

Na oddělení probíhají tři psychoterapeutické skupiny – pro pacienty s psychozou, s poruchami nálad a pro pacienty se zkušeností s návykovými látkami. Je k dispozici činnostní terapie, kognitivní terapie, rehabilitační tělocvik, jóga a relaxace.

V zájmu návaznosti nemocniční psychiatrické péče na ambulantní sféru a předání pacientů do ambulantní péče spolupracujeme s organizacemi Bona, Eset, Fokus, Baobab, které poskytují kromě terapeutických služeb také komunitní či chráněná bydlení. Dále posíláme pacienty do denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov, terapeutického centra Modré dveře či organizace Sananim. Snažíme se využívat služeb case managerů (průvodců pacientů) těchto organizací, kteří nám pomáhají motivovat naše pacienty k navázání spolupráce a hledání nejen optimální léčby, ale i podpory v ambulantních podmínkách. Jsme vděčni, že nabídka semimurálních a extramurálních služeb pro naše pacienty se stále – i když vzhledem k potřebě a poptávce přece jen pomalu – rozšiřuje.

Jsme též navázáni na Centra duševního zdraví pro Prahu 8 a 9 i nejnověji vzniklého CDZ Brandýsko, které vznikly v rámci reformy psychiatrické péče.

prim. MUDr. Milena Lochmannová.


Koedukované oddělení akutní péče pro nemocné do 65 let – oddělení 30

Od  1. 1. 2022 se změnil charakter oddělení. Oddělení se stalo z následného akutním. Snížil se počet lůžek na 30.  Nadále se jedná o oddělení otevřené, koedukované, tj. pro ženy i muže,  psychoterapeuticky a režimově zaměřené.

Preferujeme překlady z oddělení PN Bohnice a ev. příjmy z ambulantních zařízení. Indikovaného pacienta lze  výjimečně přijmout i z centrálního příjmu pacientů po domluvě s lékaři oddělení. K dispozici je 30 lůžek – 15 pro ženy a 15 pro muže – pro pacienty ve věkovém rozmezí  18-65 let. Pacienti jsou zde hospitalizováni dobrovolně. Přijímáme tudíž pacienty klidné a spolupracující, nejlépe schopné a ochotné se po kratší adaptaci na oddělení zapojit do psychoterapeutického programu.

Na oddělení nemohou být pacienti neklidní, s projevy agresivity či poruchami chování nebo rizikem útěku. Nemohou zde být hospitalizováni ani  pacienti se sebevražednými tendencemi. Na oddělení pracujeme týmově. O pacienty pečuje multidisciplinární tým – lékaři, psychologové, terapeuti, sociální pracovnice, zdravotní sestry, sanitářky.

Specifika oddělení:
Máme pokoje jen v patře. Nemáme výtah. Proto nemůžeme mít na oddělení pacienty se sníženou mobilitou. Máme nízké válendy, které nejsou vhodné ani pro pacienty po operačním zákroku. Nikde na oddělení nejsou v oknech mříže. Přední vchodové dveře zamykáme, zadní do zahrady zůstávají přes den otevřené. Na oddělení není kuřárna, pacienti chodí kouřit ven. Tréninkové byty jsou nyní uzavřeny, protože jejich provoz není v současné době kompatibilní s oddělením akutní péče. Hledají se cesty, za jakých podmínek je opět zprovoznit.

prim. MUDr. Milena Lochmannová.